Nytt forskningsprosjekt: Mangfold, arbeidsmiljø og karriereveier i politiet

Brita Bjørkelo
Brita Bjørkelo er førsteamanuensis på Avdeling for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen – foto: Politihøgskolen

I disse dager vil alle som arbeider i politistillinger i norsk politi få en spørreundersøkelse fra Politihøgskolen i posten. Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet «Mangfold i utdanning og etat» og handler om mangfold, arbeidsmiljø og karriereveier i politiet. Prosjektleder er førsteamanuensis Brita Bjørkelo ved Avdelingen for etter- og videreutdanning.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Politihøgskolen og Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

- Økt mangfold, et inkluderende arbeidsmiljø og like karrieremuligheter er blant målene for etatens mangfoldarbeid, forklarer Bjørkelo. Målet med undersøkelsen er derfor å utforske hvordan ansatte i politiet opplever arbeidsmiljø og karrieremuligheter, og å se om det er systematiske forskjeller mellom ulike grupper av ansatte i hvordan arbeidsmiljø og karriereveier erfares.

De konkrete spørsmålene i undersøkelsen favner bredt, og omhandler tema som jobbsøking, ledelse, trakassering og varsling. Uavhengig av hvem du er og hvilke erfaringer du har, er dine svar viktige for at et mest mulig riktig helhetsbilde skal komme frem, påpeker Bjørkelo.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Den konfidensiell og underlagt strenge krav til personvern. Det er blant annet derfor spørreskjemaet kommer i postkassen og ikke tikker inn på e-post med en lenke du skal trykke på. Som forskere har vi ikke tilgang til din adresse, og vi kan verken følge med på hvem som svarer eller sende ut purringer, sier Brita Bjørkelo.

Hun oppfordrer spesielt politiledere å benytte denne anledningen til å dele sine erfaringer med å gjøre karriere i politiet, og til å gi sine synspunkt på eget arbeidsmiljø. Undersøkelsen er unik i norsk sammenheng, og hvert eneste svar vil gjøre resultatene mer verdifulle.

Du kan lese mer om forskerne og prosjektet her: http://www.phs.no/forskning/forskningsomrader/politiets-organisasjon-kultur-og-adferd/

Publisert 09 november 2016 09:03