Vi trenger en bedre kjønnsbalanse blant politiledere

Handlinsplan
Politidirektorat la tirsdag frem handlingsplan for bedret kjønnsbalanse i lederstillinger.

Tirsdag presenterte HR direktør Karin Aslaksen den nye handlingsplanen for bedret kjønnsbalanse i lederstillinger i politiet. Bakgrunnen er at bare 16 % av politilederne er kvinner. – Vi trenger flere kvinnelige politiledere og jeg tror handlingsplanen vil være et viktig verktøy for å få til dette, sier forbundsleder Geir Krogh.

Norges Politilederlag har vært aktive bidragsytere i arbeidet med den nye handlingsplanen og har vært opptatt utvikling av en åpen og mangfoldig ledelseskultur i politi- og lensmannsetaten.
Vi stiller oss bak handlingsplanens formål om å skape en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg, utvikler og beholder viktig kompetanse i fremtiden.

De konkrete tiltakene i planen er gode og praktiske. Det handler om gode ledermodeller og ikke minst motivasjon av talenter i ledergjerningen. Blant annet har vi stor tro på en utvidelse av det mentoringprogrammet som allerede er tatt i bruk i noen politistrikt.
Kvinner og menn skal ha like muligheter til å bli ledere på alle fagområder og ledernivå i politi- og lensmannsetaten, avslutter Krogh

Last ned handlingsplanen her.

Les tidligere artikler om temaet:
Norges Politilederlag bidrar i likestillingsarbeidet

Likestilling på agendaen i Politidirektoratet

VG i dag: Disse politidistriktene har færrest kvinnelige ledere.

Publisert 10 november 2016 14:54