Politiets priorieringer i God morgen Norge

God morgen Norge
Forbundsleder Geir Krogh stilte til debatt sammen med privatetterforsker Ola Thune på God morgen Norge tirsdag 15. november – foto: sumo.tv2.no.

Tirsdag morgen stilte forbundsleder Geir Krogh sammen med Ola Thune rundt frokostbordet i God morgen Norge på TV2. Temaet var varslingsaken i Bergen. Thune mente årsaken var manglende styring og ledelse, mens Krogh pekte på at ledere må ta ansvar for prioriteringene.

Bakgrunnen for den lille debatten var Spesialenhetens beslutning om å etterforske forholdene i beskrevet i varslingsaken i Vest politidistrikt.

Ola Thune var først ute med å peke på at etterforskning fra Spesialenheten ikke er virkemidlet, men at man heller burde gjøre noe med årsakene til at slikt skjer. - Jeg har tidligere både skrevet og sagt at styring og ledelse har sviktet i Bergen. Thune viste bl.a. til boken han har skrevet om fem saker som gikk galt i Bergen.

Geir Krogh mente årsaken til nedprioriteringen av narkotikasakene skjedde fordi politiet har hatt andre enda viktigere og alvorligere saker som måtte prioriteres. Politiledere må daglig prioritere mellom allerede prioriterte saker, forklarte han, men innrømmet samtidig at det er vondt å måtte nedprioritere et så viktig saksfelt.

På spørsmål om det var en riktig avgjørelse svarte Krogh at det er det vanskelig å vurdere uten kjenne til helheten. Videre mente han det er greit at Spesialenheten nå ser på saken. Det er viktig å få sjekket ut om politiet har unnlatt å gripe inn mot alvorlig pågående kriminalitet, la han til.

Krogh ble videre utfordret på hva han som forbundsleder for ledere i politiet tenker om dette. – Ledere må ta ansvar for de avgjørelse og prioriteringer de tar. Men vi må huske på at ledelse ikke foregår i et vakuum, men i en samhandling med de ansatte. En leder blir ikke bedre enn det de ansatte gjør han eller henne til, slo han fast.

Thune ble utfordret på hvorfor dette skjer i Bergen. Han mente kan være ulike problemstillinger, men at det nok var kulturelt betinget. Fellesnevneren for hvorfor det går galt mente han imidlertid var en mangelfull ledelse fra påtalemyndigheten. - Det er nå på tide å se på ledelsestrukturene og ta debatten om man bør skille politi og påtalemyndighet, avsluttet Thune.

På spørsmål om hva som kunne bli resultatet av Spesialenhetens behandling svarte Krogh at det må vi avventet til de har gjennomført etterforskningen. Uansett er det bra at konsekvensen av politiets prioriteringer nå blir gjennomgått av Spesialenheten, sa Krogh.

Les NPL's kommentar til varslingssaken her.

Publisert 16 november 2016 11:20