Omstilling tar tid

John Kasper Hermansen
Prosessen i Råde, Rygge og Våler gikk utmerket. John Kasper Hermansen ser lyst på nye utfordringer som venter.

John Kasper Hermansen, stasjonssjef ved Moss politistasjon og for tiden også fungerende lensmann på Vansjø, var den av de tre lensmennene som tok lengst tid på å venne seg til tanken på at tre lensmannskontor skulle bli ett.

Tekst og foto: Anne L. Buvik

- Men da jeg først ble overbevist, ble jeg veldig overbevist, smiler Hermansen, som tidligere var lensmann i Rygge og som var den som satt igjen på toppen da kortene i den nye kabalen var lagt. Selve prosessen har han bare godt å si om.

- Politimester Otto Stærk og administrasjonssjef Erik Ulfeng Hansen håndterte den på en forbilledlig måte. Og ordførerne i de ulike kommunene var fremsynte og i stand til å se det helhetlige bildet. Det var mange gode grunner som talte for en sammenslåing. Aktiviteten vokste, ikke minst på bakgrunn av etableringen av Moss Lufthavn Rygge, sier han.

Heller ikke blant de ansatte var det store innvendinger mot en fusjon. Det ble gjennomført kartleggingssamtaler med den enkelte, noen få hadde andre ønsker, men alt ordnet seg etter hvert.
- Som leder var imidlertid omstillingen beheftet med mer usikkerhet. Både Ketil Lunde og jeg ønsket å bli lensmann i Vansjø. Men gjennom samtaler med politimesteren fikk vi til en løsning som var grei for oss begge. Jeg ble lensmann i Vansjø, Kjetil beholdt også tittelen, og det var uproblematisk for meg, og samarbeidet har fungert utmerket. Vi har god kjemi, det hadde vi også med Per Tore Fremstad, som valgte å bli knyttet til flyplassen som overbetjent, forteller Hermansen om prosessen.

Likevel mener han man ikke skal undervurdere omstillingsprosessen.
- Det var en viss usikkerhet mens den pågikk, ikke minst fordi det tok tid. For selvfølgelig betyr det noe hva slags stilling du ender opp med, det betyr noe for hver og en. Det er mennesker, ikke bare stillingsbetegnelser dette handler om. Og ledere er utsatt i og med at de skal forholde seg til både sin egen og medarbeidernes omstillingsprosesser samtidig som den daglige driften krever sitt. Man skal både drive butikken og behandle folk. Men som arbeidsgiver må man ta den rollen.

- Er det viktig for deg å ha en lederjobb?
- Ikke veldig viktig. Jeg trives helt klart med å være leder, det er spennende og utfordrende å skulle lykkes gjennom andre, men jeg trives med mye annet også. Jeg likte meg godt som etterforsker. Det aller viktigste er nok at jeg trives med det jeg gjør. Da jeg fikk tilbud om å blir stasjonssjef i Moss, valgte jeg å ta en prøvetid på seks måneder, for å se om jeg trives. Og i øyeblikket har jeg to hatter på hodet, men det går på et vis, jeg har mange flinke folk rundt meg. Det er jo nye omstillingsrunder i vente, og jeg tror ikke Vansjø lensmannskontor overlever neste runde, sier Hermansen, som mener trivsel er en faktor som også hjelper ved omstillinger.

- Trivsel gjør det enklere å ta det som kommer. Vi er heldige i politiet; vi vet at vi beholder en jobb, selv om vi kanskje blir nødt til å skifte miljø og fysisk skifte arbeidsplass.
- Hvilke erfaringer en verd å ta med seg når nye omstillinger kommer?
- Det vi gjorde i 2009, var ikke så vanskelig. Det blir nok vanskeligere nå. Innstilling er viktig. Endringer er i seg selv spennende. Utredningsarbeidet er en ting, men å stable brikkene på plass og få det til å fungere i praksis, er noe helt annet. Å sette ting ut i praksis synes jeg er veldig moro, og jeg ser fram til den delen. Men det er også viktig å erkjenne at ikke alle ser det på samme måte. I omstillingsprosessene må lederne se hver enkelt.

Gruppene er selvsagt viktige, men alle ønsker å bli sett individuelt. Det var en av grunnene til at vi fikk det til å gli så bra sist, og jeg håper vi kan gjennomføre det også denne gangen. Omstilling er anstrengende, men det gir også et stort mulighetsrom. Det må man være bevisst på, påpeker John Kasper Hermansen, lennsmann i Vansjø. Enn så lenge.

Publisert 08 desember 2016 14:09