Min lederhverdag – Laila Totland Langstrand

Laila Totland Langstrand er politioverbetjent ved Ullensaker lensmannskontor og for tiden prosjektleder for Politiarbeid på stedet i Øst politidistrikt.

I denne spalten får sentrale politiledere ni spørsmål om sin lederhverdag, og får anledning til å dele tanker og synspunkter. Denne gangen er turen kommet til Laila Totland Langstrand, politioverbetjent ved Ullensaker lensmannskontor.

Tekst & foto: Anne L. Buvik

Laila Totland Langstrand, prosjektleder PPS i distrikt Øst

Fortell kort om din bakgrunn og din nåværende stilling.

Jeg er 41 år, opprinnelig fra Bergen. Jeg gikk ut av politihøgskolen i 2000, og har jobbet en rekke ulike steder. Jeg begynte på lensmannskontoret i Trøgstad, har vært ved lensmannskontoret i Ås, i UP og har jobbet som trafikketterforsker i Oslo. Videre har jeg vært straffesaksansvarlig ved Nittedal lensmannskontor, og nestkommanderende ved Ullensaker. For tiden er jeg prosjektansvarlig for politiarbeid på stedet i Øst politidistrikt.

Hvorfor har du valgt en lederjobb?

Det var en naturlig progresjon. Etter noen år i arbeid var det fristende for meg å søke innflytelse, og dermed gå inn i lederroller. Da kan man bidra og være med på å påvirke utviklingen.

Hvilke egenskaper mener du er viktige for en god leder?

Utenom de universelle egenskaper man ofte referer til, mener jeg det viktigste av alt er å være deg selv. Det har ikke noe for seg å prøve å fremstille seg som noe annet enn man er. Noen har f.eks. naturlig fremtredende empatiske egenskaper, andre har en annen stil og en annen måte å uttrykke seg på. Om man er ærlig og vedkjenner seg sin egen personlighet, er min erfaring at man får mer respekt og blir lettere godtatt enn om man forsøker å passe inn i en tenkt ideal. Folk er ulike, og det lever de fleste godt med, så lenge lederen ikke er helt «umulig».

Hva anser du som dine største utfordringer i lederrollen?

Det er mye man må forholde seg til, mange krav og oppgaver, høye forventninger og press om resultater. Det kan være vanskelig å få med seg alt, og å rekke over alt. Jeg har valgt å gjøre så godt jeg kan, og godta at noe glipper underveis. Man skal ikke bare være sjef, men se medarbeiderne også. Det er viktig å våge og gi fra seg ansvar nedover, så ordner det seg som regel.

Hvordan er vilkårene og rammene for å utøvelse av ledelse i politi- og lensmannsetaten?

Det er lett for at man havner i en tidsklemme mellom forventninger og den tid man faktisk har til rådighet. Det meste handler om å få kabalen til å gå opp, så det blir mer «styring» fra dag til dag enn å utøve det som omtales som «god ledelse». Men slik er virkeligheten, ikke bare i politiet, men også på mange andre arbeidsplasser. Jeg synes forresten at jeg ser en bedring, og at det er mer fokus på ledelse nå. Så jeg tror vilkårene blir enda bedre i fremtiden.

Hvilke utviklingsmuligheter ser du for deg selv i etaten?

Det er mange muligheter om man selv er interessert og tar de sjansene som byr seg. Jeg ser ingen begrensninger, andre enn dem man skaper selv.

Hva betyr nærpolitireformen for deg?

Fra dag én har jeg sett frem til reformen, jeg synes den er en veldig bra ting. Det er så mange ting i politiet som har vært gjort av gammel sedvane, mens samfunnet har endret seg dramatisk. Politiet har vært bakpå. Så nå ser jeg muligheter for at vi skal henge med i samfunnsutviklingen, selv om vi kanskje ikke kommer helt i forkant. Det er selvsagt stressende når vi er midt oppe i det, men gi reformen tid, og jeg er sikker på at resultatet vil bli bra. Jeg kan ikke hjelpe for at jeg blir litt irritert på dem som skal fokusere på alt det negative og grave seg ned i elendighet. La oss bli ferdige og se fremover. Dette blir bra.

Når og hvorfor ble du medlem i Norges Politilederlag?

Jeg meldte meg inn for tre-fire år siden, den viktigste grunnen var at jeg ikke lenger ønsket å være medlem i PF. Jeg følte meg ikke hjemme i en organisasjon som jeg følte drev med «krigshissing» i konflikter i stedet for å søke løsninger. Det passet ikke meg. Da ble NPL det naturlige valget.

Hva bør være NPLs viktigste satsningsområder i fremtiden?

Å framheve lederfaget. Alt vi driver med, har fokus på måltall, etterforskning, orden. Ledelse er et eget fag, ikke noe man bare glir inn i, slik det er med mange, meg selv inklusive! Som ny leder havner man lett i en skvis mellom de man skal lede og ledelsen. Du skal være lojal oppover, men har nære bånd nedover. Derfor er det viktig å jobbe for å utvikle lederfaget og lederrollene i politiet.

Publisert 29 mai 2017 10:58