Hvem er politiledere i Norge?

Politioverbetjent Rune GlomsethPolitioverbetjent Rune Glomseth ved Politihøgskolen deltok på landsseminaret 16 juni på Gardermoen. Han redegjorde bl.a. for en undersøkelse blant ledere i politi- og lensmannsetaten de siste to årene. Glomseth har ansvaret for LOU 2 kursene på Politihøgskolen og er involvert i etter- og videreutdanning av politiledere på mange felt.

Politilederundersøkelsen 2008 -2010 er en spørreundersøkelse som ble gjennomført medio juni til medio august i 2008. Målsettingen var å samle kunnskap om politilederne og om hva som karakteriserer deres ledelsessituasjon slik de selv oppfattet den. Undersøkelsen rettet seg mot ledere i norsk politi fra seksjonsledere til mellomledere og politimestre og ledere av særorgan. Utgangspunkt for undersøkelsen var følgende spørsmål:

1.Hvem er norske politiledere?

2. Hva kjennetegner norske politiledere?

3. Hva kjennetegner norske politilederes vilkår for ledelse?

581 ledere i norsk politi ble identifisert innenfor disse tre kategoriene ved hjelp av Politiets Fellesforbund sentralt og lokalt. Svarprosenten ble 62,1 prosent.

Det er ikke tidligere gjennomført tilsvarende studie i Norge.

Undersøkelsen tok utgangspunkt i Institutionslederen–en undersøkelse av vilkår for ledelse i kommunale institutioner, fra 2004, av professorene Kurt Klaudi Klausen og Johannes Michelsen ved Syddanske Universitet. Rapport fra Politilederundersøkelsen leveres PHS og foreligger juli 2010. 

Last ned presentasjonen på seminaret her.

Publisert 24 juni 2010 09:47