Ledelse

Mellomledere – mellom idé og praksis

Gier Johan Solem, politistasjonssjef i Follo
Politistasjonssjef i Follo, Geir Johan Solem, mener mellomlederne er svært sentral i gjennomføringen av politireformen (Foto: Erik Thallaug)

Politistasjonssjef i Follo, Geir Solem, har nettopp avsluttet et mastergradsstudie ved Høgskolen i Østfold. Som tema for den avsluttende masteroppgaven valgte han mellomlederrollen. Tittelen «Mellomledere i politireformen – translatører mellom idé og praksis» er svært relevant for den tiden politi- og lensmannsetaten nå er i.

Publisert 11 august 2016 09:31

Les mer …

- Suksessen ligger i detaljene

Siw Thokle - Politihøgskolen
Siw H. Thokle, leder avdeling for etter- og videreutdanning ved PHS, oppfordret til å gi andre lederansvar.

Ledersamlingen 2016 ble avrundet av tre politiledere som fortalte om sitt lederskap. Selv om temaene var forskjellige, så var budskapet felles: Gjør ting ordentlig.

Publisert 26 juli 2016 11:54

Les mer …

Endringsledelse avgjørende for suksess

Bjørn Hennestad
- Forandring er ingen hendelse som kan igangsettes på en bestemt dato – det er en prosess, og den må ledes om den skal lykkes, påpekte professor Bjørn Hennestad. Foto: Hilde Andreassen

Hvorfor mislykkes 70 % av alle «reformer»? Jo, fordi endringene ikke blir ledet. Endringsledelse er ikke noe eget tema i mange endringsprosesser.
Det fremholdt professor ved BI, Bjørn Hennestad, da han foreleste om endringsledelse under ledersamlingen på Gardermoen.
Professoren holdt et underholdene foredrag, spekket med eksempler og små filmsnutter, og ofte ble det humret gjenkjennende i salen. For endring – eller forsøk på endring - er noe politiledere har erfaring med.

Publisert 14 juli 2016 09:19

Les mer …

PST sjefen: Fortsatt alvorlig trusselbilde

PST-sjef Benedicte Bjørnland
PST-sjefen følger som vanlig godt med.

Ekstrem islamisme utgjør fortsatt den største terrortrusselen mot Norge. Det fastslo PST-sjef Benedicte Bjørnland i sitt innlegg på NPLs ledersamling på Gardermoen. Det har vært en forsiktig nedskriving av trusselbildet, men det er fortsatt alvorlig. Mindre komplekse angrep mot symbolmål er det mest sannsynlige scenarioet. 

Publisert 12 juli 2016 07:10

Les mer …

Fra kong Sverre til politidirektorat

Assisterende politidirektør Vidar Refvik
Assisterende politidirektør Vidar Refvik gav et grundig og nyttig historisk perspektiv på utvikling og reformarbeid i politiet.

Hva driver en politireform? Assisterende politidirektør Vidar Refvik tok norske politiledere med på en historisk vandring fra 1200-tallet til i dag i sitt foredrag kalt «Reform i et historisk perspektiv» på årets ledersamling. Historietimen gav nyttig bakgrunnskunnskap og forståelse for reaksjoner og motstand fra både politikere og «mannen i gata».

Publisert 05 juli 2016 07:54

Les mer …