Ledelse

Eva Grinde i DN: - Følelsesladd professor

Faximile fra DN 30.6.16
Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde,  tar et oppgjør med professor Stig O. Johannessen

- Politiet har bruk for kjølig, ekstern analyse, ikke dystopisk polemikk, skriver kommentator Eva Grinde i dagens utgave av Dagens Næringsliv. Bagrunnen er en kronikk av professor Stig. O Johannensen i Dagbladet 13. juni

Publisert 30 juni 2016 12:43

Les mer …

Anundsen: - Ha fokus på mulighetene

Anders Anundsen
- Samarbeidet med NPL har vært svært konstruktivt, med løsningsorienterte innspill som har gjort reformen bedre, sa justisminister Anders Anundsen.

- Det er krevende å være leder i politiet. Men det er også viktig å ha fokus på mulighetene. Og aldri har det vært flere muligheter enn nå, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på ledersamlingen i NPL.

Publisert 28 juni 2016 13:28

Les mer …

Ledersamlingen 2016: Til kunnskap og inspirasjon

Deltagere på ledersamlingen
Tross alvorlige tema var den en god og munter stemning på årets ledersamling på Gardermoen

Igjen kunne Norges Politilederlag innby til ledersamling med spennende program på Gardermoen 2. - 3. juni. Vel 120 deltakere og gjester delte kunnskap og meninger, hentet inspirasjon og bygget nettverk.

Publisert 28 juni 2016 13:12

Les mer …

Hvorfor varsling er blitt problematisk

Adv. Harald Pedersen
Adv. Harald Pedersen fra arbeidsrettsadvokatene

Av Advokat Harald Pedersen, Arbeidsrettsadvokatene

Varsling i betydningen av at man forsøker å si i fra om noe som er farlig, uten at man blir tatt på alvor og/eller at det får konsekvenser for den som sier i fra, er ikke noe nytt fenomen i vår historie.

Publisert 15 juni 2016 08:15

Les mer …

Får reformen online

Erik Hasle, direktør i PIS (Foto Anne L. Buvik)
PIT skal være en profesjonell, total leverandør av IKT-tjenester i politiet. Det skal være sluttbrukerfokus i alt vi gjør. Mange har gjort en storartet jobb, og jeg ser frem til å få tilført mange dyktige medarbeidere og stor kompetanse, sier direktør Erik Hasle.

Uten IKT, intet fungerende politi. Flere titalls medarbeidere er på vei inn i PIT, og HSO mottaksprosjektet er i full gang. Erik Hasle og prosjektleder for HSO Mottaksprosjektet, Jan Erik Kulsvehagen, har ryddet timeplanen for å gi oss en rask oppdatering av fremdriften, og samtidig dele noen tanker, forhåpninger og vyer. I løpet av februar begynte opplæringen for første pulje, bestående av medarbeidere fra Innlandet politidistrikt og PFT Samband.

Publisert 08 juni 2016 07:57

Les mer …