Ledelse

Klemmer ut gevinsten i reformen

Helge Clem (foto: Anne L Buvik)
Helge Clem har vært direktør for politiets fellestjenester (PFT) i knappe to år.

Helge Clem (57) ble tilsatt som direktør for PFT for ganske nøyaktig to år siden. REAL-prosjektet, en av spydspissene i nærpolitireformen, er godt i gang. Går det som han håper, vil effekten bli frigjorte midler, og, som det har vært sagt noen ganger, mer politi for pengene.

Publisert 08 juni 2016 07:54

Les mer …

Evalueringen av Nærpolitireformen er i gang

Helge Renå og Jonny Nauste
Forsker Helge Renå fra UIB skal forske på Nærpolitireformen. De ansatte i etaten vil om kort tid få mulighet til å svare på å svare på hans spørreundersøkelse. Foto: NPL

Utfordringen med tidligere evalueringer av offentlige reformer er at det ikke er gjennomført tilfredsstillende målinger av hvordan situasjonen var før reformen, såkalte nullmålinger. – Det haster derfor med å gjennomføre en spørreundersøkelse blant alle ansatte i politi- og lensmannsetaten, forklarte forsker Helge Renå da han besøkte forbundskontoret i slutten av april.

Publisert 30 mai 2016 08:33

Les mer …

Lederlønninger i politiet

Jonny Nauste
Forbundsleder Jonny Nauste støtter lønnsnivået i Politidirektoratet og håper at lederlønningene i politidistrikt og særorgan følger etter.

Som en fagforening for ledere i politiet er vi glade for at den største fagforeningen for politiansatte setter dette på agendaen av deres eget magasin Politiforum. Vinklingen er imidlertid opportunistisk og det skapes et inntrykk av at lønnsnivået i Politidirektoratet er uforsvarlig og sammenligner bl.a. med lønningene til justisministeren og andre politikere. Oppslaget i Politiforum kommer bare en uke etter at de publiserte ramsalt kritikk av ledelsen i Politidirektoratet.

Publisert 11 mai 2016 10:30

Les mer …

Larmrapport om lokalpolisområdeschefer i Sverige

Faximile Publikt SverigeKlipp fra nyhetsbrev - Nordiska polisforskningsnätverket mars 2016:
I ett utkast till en rapport som Fackförbundet ST:s tidning Publikt tagit del av framgår att Cheferna har så många administrativa uppgifter att de har svårt att leda verksamheten. Det råder osäkerhet om den egna rollen – vem som ska göra vad – och om vem som får fatta beslut.

Publisert 21 april 2016 08:15

Les mer …

Arbeidsglede på lederseminar i Agder

Deltagerer på seminaret i AgderTorsdag 4. - fredag 5. februar 2016 møttes medlemmene i NPL Agder til lederseminar på Fevik Strand hotel. Nestleder, Terje Pedersen ledet av seminaret første dag som bl.a. besto av foredrag fra HMS seksjonen i POD og et spennende foredrag om arbeidsglede fra direktøren på hotellet, Agnes Berntsen.

Publisert 18 mars 2016 11:50

Les mer …