Ledelse

Hvordan styrkes ledelseskompetansen i politiet?

Rune Glomseth, Politihøgskolen«Holdninger, kultur og ledelse», er begreper som mange forbinder med norsk politi. De er hentet fra NOU 2012:14 Rapport fra 22.juli-kommisjonen, side 456. Her står det: «Etter kommisjonens syn er hovedutfordringene etter 22/7 knyttet til holdninger, kultur og lederskap.»

Publisert 16 mars 2016 09:27

Les mer …

Invitasjon til internasjonal politilederkonferanse i Washington

IPES 2016Til politiledere:
Vi har mottatt tips fra Rune Glomseth om at den årlige IPES- konferansen skal avholdes i Washington i august i år, se lenken. Konferansen bør absolutt ha relevans gitt den tiden vi lever i. 

Publisert 29 februar 2016 15:00

Operasjonssentralene var den største gevinsten

Asbjørn SjøliFra tema: Hva lærte i av reform 2000 i Politilederen - Lensmannsbladet nr 6 2015:
Lensmann i Vest-Lofoten, Asbjørn Sjølie, var sekretær for NOU-utredningen om Reform 2000, og satt i prosjektgruppen som jobbet frem Stortingsmeldingen. Han ser opprettelsen av operasjonssentralene som det viktigste som kom ut av den forrige reformen.

Publisert 22 februar 2016 10:09

Les mer …

Reform 2000 ble «oversolgt» politisk

Otto StærkFra tema: Hva lærte i av reform 2000 i Politilederen - Lensmannsbladet nr 6 2015:
Pensjonert lensmann i Råde og politimester i Østfold, Otto Stærk, var leder i Norges Lensmannslag – nå Norges Politilederlag - mens arbeidet med Reform 2000 pågikk. Han var også politimester i Østfold da fire distrikter skulle bli til ett.

Publisert 22 februar 2016 09:54

Les mer …

Forhandling av overordnet organisasjonsmodell i politiet

Personellorganisasjonene uten pf

- Vi er fornøyd med dagens resultat i forhandlingene om ny overordnet organisering av politidistriktene, sier forbundsleder Jonny Nauste. Det er beklagelig at ikke alle organisasjonene ble enige. PF vil kreve megling i Justis- og beredskapsdepartementet og jeg håper at dette blir gjennomført så snart som mulig. - Nå må vi komme videre med politireformen, sier Nauste. Se felles info fra de øvrige personellorganisasjonene:

Publisert 10 februar 2016 19:46

Les mer …