Ledelse

Detaljstyring skapte problemer

Ingelin KillengreenFra tema: Hva lærte i av reform 2000 i Politilederen - Lensmannsbladet nr 6 2015:
Ingelin Killengreen kom fra jobben som politimester i Oslo og ble den første politidirektør og leder av POD. Den nåværende direktøren i Direktoratet for Forvaltning og IKT, Difi, har ikke noe ønske om å uttale seg om den pågående prosessen, men kaster gjerne blikket bakover og oppsummerer sine synspunkter på Reform 2000.

Publisert 09 februar 2016 08:19

Les mer …

Veteran med sekken full av kunnskap

Knut Kværner, PolitidirektoratetFra tema: Hva lærte i av reform 2000 i Politilederen - Lensmannsbladet nr 6 2015:
Knut Kværner har trolig ledet flere prosjekter og større utredninger enn noen andre i politiet. Han var prosjektleder for den forrige store politireformen, Reform 2000, men denne gangen følger Knut Kværner (60) med fra sidelinjen. Like fullt har han bedre grunnlag enn de fleste for å trekke lærdom av det som har vært. Ryggsekken hans er tung av kunnskap og erfaring.

Publisert 09 februar 2016 08:13

Les mer …

Forhandlinger om overordnet organisasjonsmodell

Forhandlingene mellom Politidirektoratet og personellorganisasjonene om overordnet organisasjonsmodell i politidistriktene fortsatte i går den 27. januar. Partene kom dessverre ikke til enighet.

Publisert 28 januar 2016 15:43

Les mer …

Formann i motstandsbevegelsen eller toppledelsens forlengede arm?

Erik Eriksen, Oslo pd- Vi finner grunn til å spørre om det at lederne ikke har satt seg mål for fortløpende å tilpasse og utvikle organisasjonene innenfra har medført at politikerne blir tvunget til å iverksette store reformen utenfra, sier Eriksen og Worum i en kronikk om mellomledere. -Lederen skal ikke være formann i motstandsbevegelsen og fremst i hylekoret, men toppledelses forlengede arm, konkluderer de.

Publisert 23 desember 2015 14:07

Les mer …

Beslutningen om hovedseter er tatt

Politidirektør Odd Reidar HumlegårdPolitidirektoratet har i dag besluttet de hovedsetene for de nye politidistriktene. – Det bra beslutningen endelig er tatt og at vi nå kan få komme videre i gjennomføringen av politireformen, sier forbundsleder Jonny Nauste.

Publisert 16 desember 2015 12:42

Les mer …