Ledelse

Ett politi- rustet til å møte fremtidens utfordringer?

Anita StokkelandAnn Sigrun EikremMastergradsstudentene Ann Sigrund Eikrem Vignes og Anita Stokkeland ved Universitet i Stavanger har foretatt et fremsynstudie av politiet. Det har resultert i en interessant mastergradsavhandling med problemstillingen: ”Hva kjennetegner politiet i 2050?”

Publisert 07 september 2015 16:14

Les mer …

Endringsstrategier – Da 13 driftsenheter ble til to i Follo politidistrikt

Politihøgskolen LOU2Vi har fått tilsendt en god prosjektoppgave om endringsstrategier fra årets LOU2 kull på Politihøgskolen. Den er spesielt interessant fordi funnene og betraktninger kan brukes direkte inn i de kommende sammenslåingprosessene i politireformen.

Publisert 07 august 2015 09:35

Les mer …

Ny forskning: En studie av politiets mellomledere

Tatanya Ducran Valland (Foto: Twitter.com)Tatanya Ducran Valland disputerte 18. juni ved Høgskolen i Oslo og Akershus med en avhandling kalt "Lojalitet og profesjonell standard. En studie av politiets mellomledere.” Oppgaven omhandler hvordan mellomledere i politiet oppfatter og håndterer de ofte motstridende forventningene om lojalitet, og hvordan forholder disse forventningene seg til mellomledernes forståelse av profesjonell standard?

Publisert 28 juli 2015 15:00

Les mer …

Ukeavisen ledelse: Ferdighetene du ikke må glemme å utvikle

Ukeavisen ledelseKlipp fra Ukeavisen ledelse 26. juni 2015:
Det kan være de små tingene som gjør deg til en bedre leder. Selv om du lykkes i dag, bør du hele tiden sørge for å utvikle alle ferdighetene for å bli enda bedre.

Publisert 23 juli 2015 10:25

Les mer …

Spill på dine ansattes indre motivasjon!

Professor Anders Dysvik (foto: Lene Bovim)BI-professor Anders Dysvik på årets ledersamling: - Spill på dine ansattes indre motivasjon! Hva motiverer oss, og hvorfor? Hva kjennetegner flertallet av dine medarbeidere eller kolleger? Dette var to sentrale spørsmål BI-professor Anders Dysvik tok for seg under sitt foredrag under Ledersamlingen 2015 på Gardermoen.

Publisert 21 juli 2015 15:37

Les mer …