Politifag

Skaper begeistring for politikontakten

Velkommen til Malvik: Marit Helene Stigen (t.v.) sammen med to sentrale personer for kriminalforebyggende virksomhet i Malvik kommune: SLT-koordinator i Malvik, Kari Christensen (midten) og Norges første politikontakt, Maren Johansen (t.h.).

Hvordan få til en kulturendring i praksis? I Værnesregionen har man tjuvstartet ordningen med politikontakt, da Malvik, en av seks kommuner som ikke lenger har lensmannskontor, fikk sin kontakt for snart ett år siden. Det var landets første. Og ved oppnevningen av politikontaktene har man valgt å tenke nye tanker. I Malvik fikk to unge PB1’ere jobben.

Publisert 30 august 2017 11:06

Les mer …

Historisk utfordring i cyberspace

POLITIET PÅ 60 MINUTTER: Professor Frank Aarebrot holdt sitt foredrag fra lenestolen på scenen, uten manus – i kjent stil. Og med tydelige utfordringer til politiet.

Årets forskningskonferanse på Politihøgskolen ble arrangert 8. og 9.juni. Som alltid et veldig godt program. Årets tema var «Oppdrag: Morgensdagens samfunn - politiets samfunnsoppdrag - hva utfordrer og hva er løsningen». Professor Frank Aarebrot holdt innledningsforedraget; - Statens voldsmonopol - quo vadis?

Publisert 13 juni 2017 09:19

Les mer …

Stjørdal lensmannskontor: Deler på godene

Lensmann Marit Stigen og seksjonsleder Toril  SandvikLander man på Værnes lufthavn, Trondheim, er ikke veien lang til nærmeste polititjenestested: Stjørdal lensmannskontor. Førsteinntrykket er som en fullskala politistasjon, med alle tjenester tilgjengelige for publikum i ekspedisjonen, trafikkert og travel, og med en relativt stor organisasjon i byggets indre. Og en ledelse som er opptatt av at organisasjonen er én enhet.

Publisert 08 desember 2015 15:02

Les mer …

Faktaboks Nord – Trøndelag politidistrikt

Politidistriktet ble opprettet 1. januar 2002 etter sammenslåing av Namdal og Inntrøndelag politidistrikter.

Publisert 08 desember 2015 14:55

Les mer …

Nord-Trøndelag politidistrikt: En reise i omstilling

Kart over reisen i Nord - TrøndelagNord-Trøndelag er at av politidistriktene som forsvinner for andre gang. Det tidligere Namdalen og Inntrøndelag politidistrikter ble sammenslått til Nord-Trøndelag ved forrige reform, og fra 1. januar blir Nord-Trøndelag en del av det nye Trøndelag politidistrikt.

Publisert 08 desember 2015 14:53

Les mer …