Faktaboks Nord – Trøndelag politidistrikt

Politidistriktet ble opprettet 1. januar 2002 etter sammenslåing av Namdal og Inntrøndelag politidistrikter.

Omfatter 26 kommuner og omlag 138.000 innbyggere:
- 23 kommuner i Nord-Trøndelag,
- Osen og Roan kommuner i Sør-Trøndelag
- Bindal kommune i Nordland
- ansvar for Trondheim Lufthavn Værnes
Politimester: Sigbjørn Bjerkem
Hovedsete: Steinkjer

Organisering
- 3 driftsenheter bestående av 18 lensmannskontor
- 4 funksjonelle enheter:
- Administrativ enhet
- Felles operativ enhet
- Retts- og påtaleenhet
- PST
- Ca 300 ansatte

Driftsenhet sør: Driftsenhetsleder Marit Stigen
Tjenestesteder: Meråker, Frosta og Stjørdal (I tillegg vaktsamarbeid med to kommuner i Sør Trøndelag i flere år (Selbu og Tydal) og utvider vaktsamarbeidet med Malvik fra 28. september.)
Ansatte: 55 (44 politi) + 6 studenter

Organisering:
Fire funksjonelle ledere med delegert personal og resultatansvar (vakt og patrulje, etterforskning, sivil og forvaltning og grensekontroll, herunder Trondheim lufthavn Værnes).
Alle ansatte har oppmøte i Stjørdal, med unntak av ansatte i Malvik
Har ikke formelt personalansvar for de andre lensmennene men har tett samarbeid og god samhandling. Lensmannskontorene har flyttet inn i kommunehusene med begrenset kontortid.

Pass tjenester:
Passkontor bare på Stjørdal, med mulighet for booking (dropinn på mandager og onsdager). Samarbeider med Sentrum politistasjon i Trondheim om lørdagsåpent i høysesongen.

Driftsenhet midt: Driftsenehetsleder Anne B. Ulvin
Tjenestesteder: Verran, Steinkjer, Leksvik og Inderøy og Verdal (Levanger og Verdal er samlokalisert).

Ansatte: 80 + (62 politi) + 13 studenter

Organisering: 
Funksjonell organisering med funksjonsledere innen etterforskning, vakt og patrulje og sivil og forvaltning. De ansatte har oppmøte enten i Verdal eller Steinkjer.
Lensmennene i Verran, Leksvik og Inderøy har oppmøte på eget kontor, med begrenset åpningstid.

Pass tjenester:
Passkontor både i Verdal og Steinkjer. Åpent ukedager mellom kl 09 – 15.

Driftsenhet nord: Driftsenhetsleder Stein Erik Granli
Tjenestesteder: Namdalseid, Grong, Lierne, Snåsa, Vikna og Nærøy (samlokalisert), Leka, Bindal, Bjørnør, Overhalla, Flatanger og Namsos og Fosnes.

Ansatte: 77 (55 politi) + 7 studenter

Organisering:
Funksjonell organisering med funksjonsledere innen etterforskning, vakt og patrulje og sivil og forvaltning. Politiansatte har oppmøte i Grong, Namsos og Nærøy. En politibetjent har oppmøte i Lierne sammen med lensmann. På de øvrige lensmannskontorene er det lensmann og eventuelt sivilt ansatt. Flere lensmannskontor er samlokalisert med kommunehuset.

Pass tjenester:
Passkontor på Nærøy og Vikna (Kolvereid), Grong, Namsos. Varierende åpningstider – normal ukedager mellom kl 08 – 15.

Publisert 08 desember 2015 14:55