Tvang, forlik og gjeld

Endringer i organisering av sivil rettspleie

Prop. 33 L (2016–2017)
Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)

Regjeringen la i dag frem endringer i lovgivningen om organisering av den sivile rettspleien i politiet. Lovforslagene følger opp Nærpolitireformen (prop. 61 LS (2014-2015)). – Det er bra at regelverket tilpasses den praksisen som har utviklet seg i etaten, sier forbundsleder Geir Krogh.

Publisert 02 desember 2016 12:27

Les mer …

Høring - organisering av den sivile rettspleie

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i april ut et høringsnotat med forsalg om endringer i organiseringen av den sivile rettpleie på grunnplanet. - Vi har i vår høringsuttalelse bemerket at tiden er inne for å justere regelverket. Det har utviklet seg en praksis hos namsmenn som ikke lenger er i tråd med loven, sier forbundsleder Geir Krogh.

Publisert 20 juni 2016 10:14

Les mer …

Strammet skruen for gjeldsofre

Lillian Borge Bersaas
- Folk som over lang tid ikke er i stand til å gjøre opp for seg opplever det som svært belastende, og ofte blir de syke, sier namsfogd i Bergen, Lillian Borge Bersaas. FOTO: ANNE L. BUVIK

Gjeldsslaver må klare seg på 8048 kroner måneden til livsopphold for å få slettet gjelden. 325 bergensere søkte offentlig gjeldssanering i fjor. Dette skriver Bergens Tidende.
- Økningen er bare på drøye seks prosent fra året før, og utviklingen i Bergen har egentlig vært nokså stabil de siste årene, sier namsfogden i Bergen, Lillian Borge Bersaas, som administrerer den offentlige gjeldsordningen i byen.

Publisert 19 mai 2016 07:38

Les mer …

Oljebeltet strammer seg

Lundorffanalysen nr 2 2016
Den nye Lindorffanalysen er klar - les mer om utviklingen i inkassobransjen

Dette er en av konklusjonene i årets andre utgave av Lindorffanalysen. Misligholdet blant privatpersoner i Rogaland fortsetter å øke og det er en større andel av innbyggerne i fylket som står oppført med betalingsanmerkning enn for et år siden. I Agder-fylkene er hovedutfordringen at de som står oppført med betalingsanmerkning fra før, får flere saker å stri med. Les mer på Lindorffs egne sider.

 

Publisert 13 mai 2016 08:09

PNP Oslo i dialog med namsfogdene

Erik Eriksen og namsfogdene
Prosjektleder Erik Eriksen besøkte NPL Oslo tirsdag 4. mai. Han fikk en god dialog med namsfogdene Camilla Lein Damslett i Asker og Bærum og Aleksander Dey i Oslo.

Lokallagsleder Knut Kværner samlet medlemmer fra namsfogdene i Oslo og Asker og Bærum til et informasjons- og samarbeidsmøte med prosjektleder Erik Eriksen i PNP Oslo politidistrikt. Hensikten var å få en status i nærpolitireformen i Oslo og en dialog om fremtidig organisering av den sivile rettspleie.

Publisert 04 mai 2016 09:11

Les mer …