En hilsen fra Politidirektoratet til namsmenn i Norden

Otto StærkFungerende assisterende politidirektør, Otto Stærk, deltok på insolvenskonferansen i Bergen 31. august – 2. september 2011. Dette var hans 7. av 7 mulige nordiske konferansen for namsmenn. Her er hans innlegg ved avslutningen av konferansen.

Vi har lagt bak oss det 7. insolvensseminaret i nordisk regi. Enda en gang har vi fått anledning til å dele med hverandre erfaringer og gode løsninger og samtidig knytte nye kontakter eller pleie de gamle. Verdifulle kontakter som kan bidra til nytenking og til å finne løsninger på de utfordringene vi møter i vårt arbeid.

Vi har fått belyst det overordnede spørsmålet for seminaret på en god måte. Og fått bekreftet at uhåndterlig gjeld i stor grad kan bli et sosialt problem. De tre tilnærmingene til å låne penger som Christian Poppe fremholdt i går understreket dette. Lån og derved gjeld som en nødvendighet for å jevne ut livsløpsøkonomien har en lang historie. De to andre tilnærmingene til låneopptak er av nyere dato – og en større utfordring for et godt sosialt liv. At det har blitt en menneskerett å få låne penger. Og ikke minst evnen til å motstå markedskreftenes frie spill, med alle de fristelser som gjennom stadig nye teknologiske løsninger gjør penger og låneopptak mer og mer tilgjengelig og mer og mer påtrengende.

Det var også svært tankevekkende å høre om og få tallmessig belyst sammenhengen mellom sykdom og tyngende gjeld. Selv med det forbehold som ligger i det noe ubesvarte spørsmålet om hvorvidt man blir syk fordi man har for stor gjeld – eller får gjeld fordi man er syk. Vi kan ikke underslå sammenhengen og dens betydning for et godt eller mindre godt sosialt liv.

Også i den ytterste konsekvens viser det seg altså at tyngende gjeld skiller seg ut. Som Richard Ahlstrøm sa i går; av de som begår selvmord er det mange som angrer og forsøker å snu i sin handling. Men de gjeldstyngede blant dem synker til bunnen som en stein.

Som i tidligere seminarer har vi gjennom gruppearbeid fått anledning til å dele med hverandre både de gode løsningene og de små og store utfordringene vi har i de nordiske landene. Vi vil alltid ha mye å lære av hverandre, og derfor er en arene som dette viktig. Jeg synes det er spesielt fint at HMS – helse miljø og sikkerhet for våre medarbeidere er satt på dagsorden denne gangen. Verden der ute blir tøffere og mer usikker på mange måter også innenfor det arbeidsområdet som dette seminaret dreier seg om. Tvangsinndrivelse kan sidestilles med all annen legal maktbruk i den forstand at det ofte utløser reaksjoner på en eller annen måte. Alt fra fortvilelse til sinne, aggresjon og i verste fall vold. Da er det lederansvar å gjøre det man kan for å sørge for at våre medarbeidere kommer hele og trygt tilbake fra sine helt nødvendige oppdrag.

Under dette seminaret har vi enda en gang fått belyst at vi gjennom våre oppgaver har fått et samfunnsoppdrag av stor betydning i et demokratisk velferdssamfunn. Vi skal bidra i forvaltningen av grunnleggende verdier som rettssikkerhet, økonomisk orden og trygghet, sosial velferd og forpliktelser i avtaler. I det arbeidet skal vi møte mennesker i svært forskjellige livssituasjoner med svært forskjellig partsforhold, interesser og tilnærminger til de løsningene vi som regel gjennom tvang skal gjennomføre.

Så derfor gode venner; reis hjem og fortsett deres gode arbeid. Uten dere stanser samfunnet etter noe tid opp.

Takk for oppmerksomheten.

Publisert 10 oktober 2011 20:48