Avgitt høringssvar - ny forskrift for opptak til PHS

Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til Politidirektoratets forslag til ny forskrift for opptak av studenter til Politihøgskolen.
Vi støtter at reglene for opptak samles i en forskrift, men er skeptiske til redusert krav til svømmedyktighet. Samtidig mener vi at det må mer politilederkompetanse inn i opptaksnemdene. Les høringssvaret her og forslaget til ny forskrift her.

 

Publisert 18 mai 2016 08:19