Høring – endring av politiloven § 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål

Det vises til høringsnotat av 7.10.15.
Visepolitimestrene er i dag embetsmenn og utnevnes av kongen statsråd på samme måte som politimestrene. Det er uheldig at disse stillingene er faste så lenge politimesterstillingene er på åremål. Den viktigste begrunnelsen for åremål er at det sikrer en jevnlig utskifting og nyorientering av lederskapet i politidistriktet.

Vi ser imidlertid at det kan være en ulempe for kontinuiteten, men dette veies opp ved mulighetene for forlengelse i seks år.

Innføring av åremål for visepolitimestere innebærer at det også utarbeides regler for ivaretagelse når åremålet er utgått uten at vedkommende har fått en annen stilling. Vi anbefaler at de følger samme regelverk som for politimestere og tilbys en stilling i politidistriktet/virksomheten, etter endt åremål. For å sikre gode og kvalifiserte søkere er vi avhengig av tilfredsstillende retrettmulighet.

Norges Politilederlag anbefaler derfor at visepolitimestrene utnevnes på åremål.

Oslo, 19.11.15

Jonny Nauste
forbundsleder

Publisert 20 november 2015 17:01