Høringsuttalelse - ny Naturskadelov

Statens landbruksforvaltningNorges Politilederlag mener dagens ordning med naturskadeskjønn styrt av lensmenn/namsfogder/politistasjonssjefer bør opprettholdes. Høringsuttalelsen vedr. forslagene om endring av naturskadeloven er basert på forarbeide av Håvard Revå og Jon Olav Heggseth. Les høringsuttalelsen her og invitasjonen fra Landbruks- og matdepartementet her.
Publisert 14 januar 2010 23:12

Høring - politiets nye uniformskonsept

Rapport ny politiuniformaPå vegne av Norges Politilederlag er lensmann Erik Hulleberg og stasjonssjef Trond Torp (som repr. for både liten og stor enhet) forespurt om å gi et høringssvar vedrørende nytt uniformskonsept i politiet. I den forbindelse vil de ha hjelp fra alle medlemmene. Ta en titt på rapporten (må bestilles fra Trond) og si din mening.  

Publisert 13 januar 2009 14:49

Les mer …