Høringsvar – endring av politiloven § 29

Norges Politilederlag har avgitt høringssvar på forslag om endring av politiloven § 29 - tydeligere forankring av våpeninstruksens bestemmelse om midlertidig bevæpning. Her er link til høringsnotatet.

Det vises til høringsnotat av 1.12.15 om endringer i våpeninstruksen § 29.

Norges Politilederlag støttet endringen i våpeninstruksen § 10 og § 6 i fjor og er også positiv til de foreslåtte endringene i politiloven § 29. Vi ønsker imidlertid fortsatt et ubevæpnet politi og er derfor glad for at reglene for midlertid bevæpning nå vil bli behandlet av Stortinget.

Forslaget til politilovens § 29 bør gi mulighet til å få en politisk forankring av regelverket for midlertidig opp og nedskalering av politiets bevæpning basert på trusselsituasjonen/tilgjengelig informasjon. Endringene i våpeninstruksen i fjor rydder opp i dagens situasjon med behov for langvarig midlertidig bevæpning.

Vi er imidlertid engstelige for at den midlertidige bevæpningen av politiet vil vare lenge, slik trusselsituasjonen ser ut til å bli fremover. Spørsmålet er om det i det hele tatt vil være mulig å ta ned igjen den midlertidige bevæpningen uten å utløse konflikter og mistillit fra enkelte grupper av de ansatte i politiet og befolkningen forøvrig. Vi er derfor glade for at den fremtidige bevæpningsmodellen for norsk politi nå skal utredes. Vi imøteser resultatet av arbeidet og vil komme tilbake med våre innspill til eventuell endringer i dagens regelverk for permanent generell bevæpning.

Jonny Nauste
forbundsleder

Publisert 25 januar 2016 13:49