Høring - forslag til nye regler for prikkbelastning

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil skjerpe ordninga som gjeld prikkbelastning for bilførarar etter at ho den 6.mars 2009 mottok ein rapport om dette frå ei arbeidsgruppe oppnemnt av Samferdselsdepartementet.
 
Rapporten har vært på høring og Norges Politilederlag har gitt høringsuttalelse. Vi støtter langt på vei forslaget om endringer feks på opptjeningsgrunnlagte av prikker og en skjerping for førere i prøveperioden.

Lensmann Kjetil Andersen, Bjerkreim lensmannskontor har vært vår saksbehandler. 

Les rapporten fra Samferdselsdepartementet her.

Les høringen fra Norges Politilederlag her.

 

Publisert 22 august 2009 12:55