Høringsuttalelse - forslag om endring av passforskriften

Norges Politilederlag har gitt høringsuttalelse til forslag om endring av passforskriften. Det er Landsstyremedlem - pi Norvald Visnes som har utarbeidet uttalelsen. Vi er i det vesentligste enig i forslaget til endring som vil tre i kraft i løpet av høsten. Les forslaget her og høringsuttalelsen her.
Publisert 22 september 2009 19:51