Høring om datalagring

Politistasjonssjefene Tore Salvesen og Magnus Stub Nilsen har på vegne av Norges Politilederlag saksbehandlet høringsuttalelsen.Vi er positive til at det forelagte datalagringsdirektivet blir iverksatt i Norge.
Publisert 14 april 2010 08:58