Høringsuttalelse - Skjult informasjon - åpen kontroll

Norges Politilederlag har avgitt høringsuttalelse til Metodeutvalgets evaluering av politiet sin bruk av skjulte tvangsmiddel og behandling av informasjon i straffesaker. Vi er i det vesentligste enige med Metodeutvalget. Vi mener at politiet bør kunne bruke overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll. Visepolitimester i Sør-Trøndelag,Toralf Pedersen, har vært saksbehandler på saken, vi takker han for en grundig jobb.

Last ned høringsuttalelsen her
 
Publisert 23 april 2010 20:38