Høringsuttalelse Resultatreformen

Norges Politilederlag er opptatt av at et politidistrikt er en administrativ inndeling og at politimesterens primæroppgave er å utøve administrativ ledelse. Den operative polititjenesten utøves på nivå 2- lensmannskontor og politistasjoner. Vi anbefaler tilnærmet fylkesmodellen med 18 politidistrikt," sier Jonny Nauste leder av Norges Politilederlag.

 

Last ned høringsuttalelsen til forslagene til strukturendringer her.

Last ned høringsuttalelsen vedr. forslagene til administrative endringer her. 

Les mer om resultatreformen og høringsdokumentene her. 

 

 

 

Publisert 02 februar 2011 21:30