Høring om endringer i gjeldsordningslova mv

Norges politilederlag har avgitt en høring på forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om endringer i Gjeldsordningslova mv. Vi støtter i all hovedsak forslaget men har en del bemerkninger i forhold til gjeldsordning for personer bosatt utenfor Norges grenser. Les høringsuttalelsen her - og forslaget fra departementet her.
Publisert 08 mars 2012 19:55