Høring - økt bruk av konfliktråd

Norges Politilederlag har avgitt høring på Justisdepartementets rapport om «Økt bruk av konfliktråd». NPL støtter arbeidsgruppens forslag, men erkjenner samtidig at vi må bli bedre til å selge inn konfliktråd som løsningen i aktuelle saker.  Les høringsuttalelsen herLes høringsbrevet her
Publisert 13 mars 2012 20:02