Høringssvar - ny lov om forsvarets bistand til politiet

Norges Politilederlag har avgitt høringsuttalelse til lovforslaget om forsvarets bistand til å avverge luftbårne terroranslag og forsvarets bistand til politiet. - Vi er positive til loven, men mener oppgavene burde vært regulert i to adskilte lover, sier leder Jonny Nauste.

Han peker på at det også vil være behov for å gjennomgå våpeninstruks og økonomiske forhold. Vi takker lokallagsleder i Vestfold, Frank Gran, som har vært saksbehandler for høringsuttalelsen.

Les NPL's høringsuttalse her.

Les også en kronikk av politiadvokat i Oslo pd, Kai Spurkeland, i Aftenposten i dag som omtaler samme lov.Publisert 11 oktober 2013 08:37