Landsstyret i Norges Politilederlag

Landsstyret blir valgt av Representantskapet, medlemmene for fire år og leder /nestleder for to år. Siste valg var på Representantskapsmøte 30-31. mai 2013.

  Navn Verv Lokallag
Jonny Nauste Jonny Nauste leder Akershus og Østfold
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Publisert 13 juli 2013 17:45