Invitasjon til informasjonsmøte i Hammerfest 6. desember

Invitasjon til informasjonsmøte i Hammerfest 6. desember

NPL Finnmark - 16. Oktober 2017
Forbundsleder Geir Krogh

Av Alf-Erling Isaksen 

Norges Politilederlag, avdeling Finnmark ønsker å invitere DEG som leder – til informasjonsmøte om vår organisasjon for at vi som ledere skal kunne stå sterkere i sammen.

INFORMASJONSMØTE i Hammerfest, onsdag 6. desember 2017 kl. 13:30 på Scandic holtell.

I tillegg til medlemmer fra lokallaget/styret kommer forbundsleder Geir Krogh. Aktuelle tema er lønn- og arbeidsvilkår for ledere, lederolle og fagforening, ledelse som fag og aktuell justispolitikk.  

Ta kontakt hvis du har spørsmål om møtet eller om NPL.(alf.erling.isaksen@politiet.no - tlf 976 68 061)

                                        **********************************************

Norges Politilederlag (NPL) er den eneste fagorganisasjonen kun for ledere på alle nivå og fagområder i politi- og lensmannsetaten. Vi ønsker også å være den beste fagforeningen for ledere gjennom aktivt å synliggjøre og utvikle lederrollen i etaten. I vårt arbeid legger vi vekt på å være ansvarlige, åpne og fremtidsrettet.

NPL har lokallag og medlemmer i alle politidistrikter i hele landet.

 

NPL skal være den beste fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten.

Vårt Verdigrunnlag er:

NPL skal fremme medlemmenes interesser gjennom:
• å legge vekt på et respektfullt, ryddig og tillitsskapende samarbeid med partene i arbeidslivet
• å fremme samspill, involvering og medbestemmelse
• å fremstå som modige, helhetsorienterte ledere, tett på situasjonen og som skaper resultater i samhandling med de ansatte
• gjennom å arbeide for en åpen og mangfoldig ledelseskultur i politi- og lensmannsetaten

Vårt mål er:

NPL skal:

• være det naturlige valget for ledere i politi- og lensmannsetaten
• arbeide for at ledere i politi- og lensmannsetaten gis best mulige lønns- og arbeidsvilkår
• være med på å sikre at endring skjer gjennom gode og inkluderende prosesser
• bidra til videreutvikling av ledelse som fagområde i politi- og lensmannsetaten
• bidra til utvikling av gode ledernettverk
• utvikle og tilby konkurransedyktige medlemsfordeler
• bidra til at kvinner og menn skal ha like muligheter til å bli ledere på alle fagområder i politi- og lensmannsetaten

Styret i NPL Finnmark

Finnmark

Torfinn HalvariLederTorfinn HalvariPolitidistrikt: FinnmarkTlf.: 78972000