Lederkafé med opplæring i lov og avtaleverk for ledere + årsmøte

Lederkafé med opplæring i lov og avtaleverk for ledere + årsmøte

NPL Finnmark - 12. November 2018
Invitasjon til lederkafé

NPL Finnmark inviterer ledere på alle nivå og fagområder til opplæring i lov og avtaleverk for ledere i politiet.
Tid: mandag 19. november 2018 kl 12-14
Sted: Politihuset i Kirkenes

Annbjørg Nærdal er advokat i Parat og har lang erfaring fra arbeidsrettssaker og bistand til medlemmene i Parat. Hun vil spesielt legge vekt på den nye Statsansatte loven og med konkrete eksempler fra arbeidslivet.

Lederkaféen er åpen for alle!

Ta deg tid til litt faglig påfyll og en prat i en hektisk lederhverdag!

Forbundsleder Geir Krogh informerer om aktuelle saker på årsmøte etter kaféen.

Med hilsen

Lokallagsleder Alf-Erling Isaksen

 

Finnmark

Torfinn HalvariLederTorfinn HalvariPolitidistrikt: FinnmarkTlf.: 78972000