Invitasjon til årsmøte og medlemsmøte 17. april på Hamar

Invitasjon til årsmøte og medlemsmøte 17. april på Hamar

NPL Innlandet - 11. April 2018
Jan Egil Presthus fra spesialenhet holder foredrag på årsmøte

NPL Innlandet inviterer til årsmøte og medlemsmøte tirsdag 17. april på møterom Glåmdalen, Hamar politihus.

AGENDA

KL 1300              Årsmøte

Kl 1345 - 1355     Pause

Kl 1355 – 1435     Arne Wiggo Rognås – Felles enhet for Forebygging – tanker og forventninger innen forebygging som arbeidsstrategi nr 1.

Kl 1445 – 1530     Jan Egil Presthus – Spesialenheten  - saker ved enheten, og hva bør vi som ledere ha fokus på i vår arbeidshverdag

Kl 1530 – 1600     Geir Krogh – forbundsleder – informasjon om sentrale saker og dialog om aktuelle saker

Etter møte inviteres medlemmene på middag på Hamar

Påmelding til Jørn Arild Flatha (jorn.arild.flatha@politiet.no) innen mandag 16. april kl 12.

Vel møtt!

Med hilsen styret i NPL Innlandet

Innlandet

Jørn Arild FlathaLederJørn Arild FlathaPolitidistrikt: InnlandetTlf.: 90123010 / 62539000