Invitasjon til årsmøte/medlemsmøte 21. mars kl 13:30

Invitasjon til årsmøte/medlemsmøte 21. mars kl 13:30

NPL Sør-Vest - 8. Mars 2018
Invitasjon

Av Marit Ellingsen

Velkommen til Årsmøte for NPL - Sør-Vest 2018 i Statens Hus, Lagårdsveien, Stavanger.

Vi samarbeider med Parat politi og har invitert foredragsholder Einar Brandsdal til onsdag 21.3.18 kl. 13.30- se egen e-post med påmelding til Wenche Hogneland.

Vi starter årsmøtet kl. 15.30, se agenda. Det er ikke fremmet noen saker før fristen 27.2.18.

Påmelding til Wenche Hogneland.

Årsmøte NPL onsdag 21.3.18 i Statens Hus  kl.15.30

o   Gjennomgang av saker til årsmøte.

o   Behandle årsmelding v/ Marit

o   Behandle regnskap og budsjett v/ Geir F

o   Foreta vedtektsendringer - ikke fremmet

o   Behandle innsendte saker - ikke mottatt

o   Fastsette lokal medlemskontingent.

o   Valg

Velge styret med vararepresentanter. Leder velges direkte, rollene i styret bekles gjennom valg.

Velge representant(er) med vara til ansettelsesrådet(rådene)

Velge medlemmer til valgkomiteen. (3 medlemmer, kan eventuelt  velge et nytt medlem hvert år.)

Velge revisor

Sør-Vest

Marit EllingsenLederMarit EllingsenPolitidistrikt: Sør-VestTlf.: 91671720