Invitasjon til lederkafé og årsmøte 20. november

Invitasjon til lederkafé og årsmøte 20. november

NPL Troms - 29. Oktober 2018
Invitasjon til ledercafé

NPL Troms inviterer til lederkafé tirsdag 20. november 2018 kl 13 på politihuset i Tromsø (Møterom Åse 6 etg)

Kl 13:30 – 14:30: Foredrag av professor Stig O Johannessen. Han har fulgt reformen tett og har lang erfaring innen organisasjons-/lederutvikling og forskning på organisasjonskultur og endring

Kl 14:40 – 15:15: Politimester Ole Sæverud
Om status i reformen, erfaringer så langt og veien videre.

Kl 15:15 Pizza

Lederfaféen er åpent for alle.

NPL Troms fortsette med årsmøte/medlemsmøte etterpå.

Fint med en påmelding til Espen Jentoft innen mandag 19. november.

Ta deg tid til litt faglig påfyll og en prat i en hektisk lederhverdag!

Troms

Espen JentoftLederEspen JentoftPolitidistrikt: TromsTlf.: 91733240