Rekordstor deltagelse på ledersamlingen

Program- Dette er sjette året på rad vi arrangerer samling for politiledere, – og i år er det rekordstor oppslutning med over 90 deltagere, sa forbundsleder Jonny Nauste ved åpningen på Scandic Airport Hotel Gardermoen torsdag 22. mai.

Tekst og foto: Hilde Andreassen og Geir Krogh 

- Tema for samlingen er: ”Quo Vadis, Politiet?” Norges Politilederlag brukte denne overskriften også på sitt 75 års jubileum i 1968; ”Quo Vadis, Lensmann?”, bemerket Nauste. Tema den gangen var lensmannens fremtid ved overgang til hel statlig avlønning. Ville dette føre til en fri lensmann? Nå er det Politireformen med saksportefølje, struktur og fremdrift, som gjelder. Det er viktig at lederne er involvert og forberedt på de endringer og omstillinger som kommer. - Det er dere som skal gjennomføre de politiske beslutningene, sa Nauste.

Ja, endringene kommer og tiden er innen for å fatte politiske beslutninger, slik at vi kan få ”ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer”, avsluttet Nauste åpningen med.

Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass

Forelesere på ledersamlingen 2014 (Last ned presentasjonene her)

  • Politidirektør Odd Reidar Humlegård
  • Redaktør i Bergens Tidende Øyulf Hjertenes
  • Ekspedisjonssjef i Justis- og bredskapsdepartementet Thor Arne Aass
  • Professor ved Handelshøyskolen i Trondheim Grete Wennes
  • Rektor ved Politihøgskolen Håkon Skulstad
  • Leder av spesialenheten Jan Egil Presthus

Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass møtte på vegne av Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, og tok utfordringen på strak arm. Han definerte tre utfordringer vi står ovenfor i etaten: Balanse i straffesakskjeden, store investeringer gir færre frie midler, og hvor mange reformer kan vi håndtere på en gang.

Redaktør Øyulf Hjertenes og Jonny NausteOverraskende mye skryt
Politiets utrykningstid på 34 timer var starten på en artikkelserie i Bergens Tidende. - Til vår store overraskelse fikk politiet mye skryt, forteller Øyulf Hjertenes.

Han er utviklingsredaktør og kommentator i Bergens Tidende, og fortalte hvilke forventninger avisas lesere har til norsk politi.

Bergens Tidende hadde først en sak etter at syv hus ble robbet i samme gate i Eidfjord, og hvor politet først kom etter 34 timer. Dette utløste en artikkelserie, som igjen gjorde at avisa mottok mange tilbakemeldinger fra leserne.

- Politiet fikk mye kritikk, men samtidig ble vi overrasket over hvor mange som ville fortelle om sine positive opplevelser med politiet.

Fellesnevneren for de positive erfaringene med politiet er at publikum har opplevd at politiet har vært der når de har trengt det.

- Vi må huske at stort ikke alltid er best. Nærhet gir tillit, og den norske modellen har mange sterke sider som er verdt å ta vare på, mener Hjertenes.

Han forteller at mye av tilbakemeldingene gikk ut på at politiet gjør en kjempejobb, men at de ikke får den støtten de fortjener.

- For oss som presse er det viktig at når vi presenterer historier på trykk, så skal vi gi et helhetsbilde. Det skal ikke være kritikk av enkeltpersoner eller kontorer, men systemkritikk, understreker Hjertenes.

Rektor Håkon SkulstadForebygging blir et eget fag
- Vi må lytte både til samfunnet og til dere når vi skal velge retning, understreker rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad.

Rektoren tok utgangspunkt i de konklusjonene som kom på bordet etter 22. juli-kommisjonen.

- Det er enkelte områder som vi skal prioritere, slik som beredskap, forebyggende arbeid og effektiv kriminalitetsbekjempelse. Det er nedfelt i stortingsmeldingen, og vil være førende når vi skal legge opp de framtidige utdanningene. Samtydig må vi lytte til dere.

De neste ti årene blir det utdannet omlag 7200 nye politifolk, og hvert år tar opp til 2000 ansatte etter- og videreutdanning ved PHS.

- Det investeres flere hundre millioner kroner på kompetansehevende tiltak, og da må vi levere det dere trenger, forteller Skulstad - og bekrefter at forebygging blir et eget fag på Politihøgskolen.

Leder av Spesialenheten Jan Egil PresthusJan Egil Presthus, leder av Spesialenheten, stilte spørsmålet om hvorvidt vi i politietaten lærer av våre feil. - Husk at ledere er forbilder i alt dere gjør, så derfor må dere være like nøye med å stille krav til dere selv som til andre, understreket han. Politilederen vil komme tilbake med et intervju med Presthus i neste utgave.

Publisert 03 juni 2014 14:35