Gjeld - et sosialt problem ?

Program - Gjeld et sosialt problem?

Onsdag 31. august starter Nordisk Insolvenskonferanse i Bergen. Der vil namsmenn fra Færøyene, Danmark, Sverige og Finland møte ca 55 deltakere fra Norge. Justisminister Knut Storberget åpner seminaret kl 1400 i morgen.

 Norges Politilederlag arrangerer i samarbeid med Politidirektoratet den Nordiske Insolvenskonferansen i Bergen fra 31.8.-2.9.2011.

Konferansen er beregnet for namsmenn-namsfullmektiger fra de nordiske landene. Konferansen går på omgang mellom Sverige, Finland, Danmark og Norge og blir arrangert annet hvert år. Den ble sist arrangert i Norge i 2003. Deltagere fra Norge vil bl.a. være utvalgte representanter fra Pod, politidistriktene og særorgan.  

Temaet for årets konferanse : Gjeld - et sosialt problem?  Klikk her for programmet.

Publisert 30 august 2011 14:22