Kurs og kompetanse

Sosial kapital er en viktig konkurransefaktor

Jon Thesen, Norsk TollerforbundAv Jon Thesen, Norsk Tollerforbund
NSO (Nordisk statstjenestemannsorganisasjonen) sin konferanse ble i år arrangert av den Islandske arbeidstakerorganisasjonen SFR – stéttarfélag í al man naþjónustu – Union of Public Servants. Fra Norges politilederlag deltok leder Jonny Nauste.

Publisert 13 oktober 2011 19:57

Les mer …

Seminar på Heia Gjestegård

Heia GjestegårdNorges Politilederlag – avdeling Midt-Norge inviterer til seminar om krise- og krisehåndtering og deretter medlemsmøte på Heia Gjestegård, onsdag 5.oktober 2011.

Publisert 16 september 2011 14:31

Les mer …

Gjeld - et sosialt problem ?

Program - Gjeld et sosialt problem?

Onsdag 31. august starter Nordisk Insolvenskonferanse i Bergen. Der vil namsmenn fra Færøyene, Danmark, Sverige og Finland møte ca 55 deltakere fra Norge. Justisminister Knut Storberget åpner seminaret kl 1400 i morgen.
Publisert 30 august 2011 14:22

Les mer …

Politiledere i Sunnmøre i 100 år

Hurtigruten i GeirangerTekst og foto: Geir Krogh
Norges politilederlag Sunnmøre feiret 100 års jubileum torsdag 12 og fredag 13. mai 2011 med tur med Hurtigruta og ledelses seminar på Union hotell i Geiranger. Landsstyret hadde lagt sitt styremøte til Ålesund og var invitert til å være med på seminaret og feiringen.

Publisert 15 juli 2011 09:00

Les mer …

Lederseminaret 16 – 17. juni gav mersmak!

Program_lederseminar_2011Av Geir Krogh, leder Akershus og Østfold politilederlag
Under temaet ”kunnskap er makt” samlet Norges Politilederlag nærmer 80 ledere i politi- og lensmannsetaten fra hele landet på Gardermoen 16. – 17. juni.  Teknisk arrangør var lokallaget i Akershus og Østfold og naturlig nok var det flest deltagere fra dette området. Tilbakemeldingene fra deltagerne og foredragsholderne var udelt positive og gir oss lyst til å fortsette med denne formen for samlinger.

Publisert 28 juni 2011 09:30

Les mer …