Kurs og kompetanse

Lederseminar i NPL Rogaland og Hordaland

Kåre Songstad, Tore Salvsen, Kjetil Andersen og Anne SandenAv seksjonsleder Geir Vagle Stangleand
NPL- lokallagene i Rogaland og Hordaland inviterte til lederseminar på Scandic hotell i Haugesund, den 16. og 17. november 2010.

Publisert 31 desember 2010 17:25

Les mer …

ARBEID OG VELFERD – 2011

Arbeid og Velfred 2011YsARBEID OG VELFERD – 2011 - perspektiver – utfordringer – løsninger.
Faglig Forum inviterer alle medlemmer i YS og tilhørende fagforeninger til Norges første kongress med fokus på Arbeid og Velferd. Kongressen gjennomføres på Scandic Airport Hotel Gardermoen 14. – 16. mars 2011.

Publisert 20 desember 2010 23:15

Les mer …

80 ledere samlet på Gardermoen 16. juni

Rune Glomseth og Åse Storhaug Hole på NPL's landsseminar
Som i fjor, inviterte NPL både medlemmer og andre politiledere til faglig og inspirerende samling med tema innen ledelse. Deltakere fra hele landet møtte til dagsseminar på det splitter nye Scandic Hotell Gardermoen. Dagens tema var rekruttering, kompetanse og etikk Lokallaget i Akershus og Østfold var teknisk arrangør, med Geir Krogh som møteleder.
Publisert 02 juli 2010 09:13

Les mer …

Landsseminar med fokus på ledelse

Akershus og Østfold politilederlag arrangerer onsdag 16.6. et landsdekkende seminar med fokus på ledelse. Justisminister Storberget åpner seminaret som inneholder ferske forskningsresultater om rekruttering av kvinnelige leder, lederutdanning i politiet og etikk for politiledere. Last ned programmet her. 
Publisert 15 juni 2010 23:41

Trygghet i det offentlige rom

Trygghet i det offentlige rom
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS arrangerte konferansen ”Trygghet i det offentlige rom” på Radisson BLU Scandinavia Hotel i Oslo den 12 og 13 april. KS har pekt ut trygghet i lokalsamfunnet som et prioritert arbeidsområde. Målgruppen for konferansen var lokalpolitikere, administrative ledere og fagfolk fra kommunene, samt ledere og fagfolk fra politi, frivillige organisasjoner og næringsliv. Lensmann Kjetil Andersen og leder Jonny Nauste møtte på vegne av Norges Politilederlag.
Publisert 10 juni 2010 07:40

Les mer …