INNMELDING I NORGES POLITILEDERLAG

* Påkrevde felter
Fornavn *
Etternavn *
Fødselsdato *
Adresse *
Postnr - Sted *
Telefon privat
Telefon jobb *
E-post jobb *
Repeter e-post jobb *
Tjenestested *
Politidistrikt *
Stilling *
Nåværende fagforening *
For å være omfattet av våre obligatoriske forsikringer må du avgi følgende bekreftelse:
Jeg bekrefter at jeg er full ut arbeidsdyktig, og at jeg ikke har, eller i løpet av de siste 5 år har hatt, en av de diagnoser Kritisk Sykdom dekker *
   
Tilleggsopplysninger

Alle våre medlemmer er tilknyttet et lokallag og informasjen vil bli videresendt til lokallaget som dekker ditt tjenestested.

Du kan også ta kontakt med sekretæriatet hvis du har flere spørsmål.