Ledelse og organisasjon

Får vi det politiet Stortinget har bestilt?

Kjetil Ravlo
Lensmannen i Værnes, Kjetil Ravlo, stiller spørsmål ved Nærpolitireformens finansiering og sprikende målsettinger. (Foto: Lars Sørensen, bladet.no)

Kjetil Ravlo har skrevet en kronikk om daglige utfordringer som lensmann i Værnes lensmannsdistrikt. Sprikende målsettinger, manglende ressurser og høye forventninger går på tilliten løs, både internt og eksternt. Kronikken er også publisert i Trønder-Avisa 27. mars.

Publisert 27 mars 2019 21:37

Les mer …

Politiet: Alvorlige funn i evalueringsrapport

Marit Ellingsen
God ledelse og involvering er avgjørende for å lykkes sier forbundsleder Marit Ellingsen. Hun kommenterer funnene i underveisevalueringen av nærpolitireformen. (Foto: Trygve Bergsland)

Difi har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert politiets arbeid med nærpolitireformen i 2018. Arbeidet med kvalitet er kommet et stykke på vei, men mye gjenstår. Samtidig øker restansene, saksbehandlingstiden går opp – mens tilliten til politiet synker.

Publisert 24 mars 2019 11:01

Les mer …

Hva er organisasjonskultur, og hvorfor bry seg med den?

Rune Glomseth
RUNE GLOMSETH er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen. (foto: privat)

Rune Glomseth har sendt oss denne teksten om organisasjonskultur. Den er trykket i Magma nr 2 2019.
Glomseth arbeider med lederutdanning på Politihøgskolen og har også hatt ansvar for lederutviklingsprogrammer ved PST, Kripos og flere politidistrikter. Han er fagansvarlig for Nordisk master i politiledelse, i samarbeid med Copenhagen Business School og Linnéuniversitetet og sitter i det rådgivende styret for utvikling av en mastergrad i International Security and Police Management i regi av Rotterdam Business School.

Publisert 19 mars 2019 21:18

Les mer …