Beslutning om ny lokal struktur

Odd Reidar Humlegård
Politidirektør Odd Reidar Humlegård offentliggjorde i dag beslutningen av ny lokal struktur i politiet. (Foto: Politidirektoratet)

- Det vi er med på i dag er en historisk begivenhet, som ikke har skjedd før og heller ikke kommer til å skje igjen, sa politidirektøren da han orienterte fagorganisasjonene om ny lokal struktur i dag tidlig. – Vi er glade for at det tas en beslutning, men ser at det kan være ulike meninger om resultatet, sier forbundsleder Geir Krogh.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård offentliggjorde sin beslutning om ny lokal struktur i dag kl. 11:00. - Det er unikt at så mange lensmannskontor legges ned og derfor er det viktig å få fram hvorfor dette gjøres. Endringene i lokal tjenestestedsstruktur er bare et av mange grep som gjøres for å forbedre politiet, sa han.

Beslutning skiller seg ikke nevneverdig fra politimestrenes tilrådning i desember. Antall tjenestesteder reduseres fra dagens 340 til totalt 221. I dette ligger det opprettelse av sju nye og nedleggelse av totalt 126 lensmannskontorer.

Politidirektøren har i sin beslutning lagt til fire tjenestesteder i tillegg til politimestrenes tilrådning. Dette er Grane og Hattfjelldal, og Tysfjord lensmannskontorer i Nordland politidistrikt, Smøla lensmannskontor i Møre og Romsdal politidistrikt og Drangedal i Sør-Øst politidistrikt. De 221 tjenestestedene fordeler seg på 66 politistasjoner og 155 lensmannskontor og skal organiseres i 116 politistasjons- og lensmannsdistrikter.

- Beslutningen om lokal struktur har vært gjenstand for gode og grundige prosesser i politidistriktene. Forslagene fra politimestrene ble sendt ut allerede i oktober og både ansatte og kommuner har kommet med innspill. Flere av våre medlemmer har engasjert seg i prosessen og vi er fornøyd med at mange av innspillene er hensyntatt både i politimestrenes tilrådning og i den endelige beslutningen, sier Krogh.

Nå som beslutningen er tatt er vi opptatt av innholdet i de 221 politistasjonene og lensmannskontorene som blir igjen, fortsetter Krogh. Det betyr at det må sikres tilstrekkelig ressurser på disse, samtidig som vi må ta i bruk kvalitetsforbedringene i reformen. Mer politiarbeid skal gjøres på stedet, flere patruljer skal rulle å veiene, kvaliteten på etterforskningen skal opp og hver kommune skal ha sin politikontakt. De lokale politilederne vil få et stort ansvar i å gjennomføre reformen og sørge for at intensjonene omsettes til bedre polititjeneste, slår Krogh fast.

I tiden som kommer vil Norges Politilederlag ha et spesielt fokus på ivaretagelse av våre medlemmer som i dag har fått beskjed om at arbeidsplassen deres legges ned. Selv om det ikke vil skje over natten er det utfordrende å vite at kontoret man er lensmann på forsvinner. Lederne må både håndtere sin egne usikkerhet og samtidig sørge for å ivareta de ansatte på kontoret. Det er disse lederne og de øvrige ansatte som må bære de personlige kostnadene ved denne strukturreformen, avslutter Krogh.

Les mer på politi.no

Publisert 13 januar 2017 18:57