Hvordan sikre godt ID-arbeid i de nye politidistriktene?

Arne Isak Tveitan
Leder av Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitans har egen blogg.

I oppbyggingen av de nye politidistriktene, ligger det et stort potensiale for å styrke ID-faget og heve kvaliteten på ID-arbeidet som gjøres. - Men for å kunne hente ut gevinsten, må den store førstelinjen få tilstrekkelig opplæring og bistand, sier leder av Nasjonalt ID senter, Arne Isak Tveitan. Les mer i hans blogg.

Publisert 28 april 2017 18:56