Paneldebatt: Fremtidens politiledere

Tore Salvesen
Tore Salvesen er nestleder i Norges Politilederlag

Hva slags utfordringer venter fremtidens ledere i politiet? Fire utvalgte debattanter skulle forsøke å gi noen synspunkter i paneldebatten på årets ledersamling. De fire var nestleder i NPL, Tore Salvesen, politimester i Innlandet, Johan Brekke, HR-direktør i POD, Karin Aslaksen, og professor ved BI og PHS, Cathrine Filstad.

Tekst: Anne L. Buvik Foto: Anne L. Buvik og NPL

Det ble ikke en debatt med voldsom temperatur deltakerne i mellom, det handlet kanskje mer om ulike innfallsvinkler til felles problemstillinger, men de fire fikk luftet interessante tanker og synspunkter. Paneldebatten ble ledet av Jan Erik Haugland fra NPL Øst.

Jan Erik Haugland
Debattleder Jan Erik Haugland fra NPL Øst

Tore Salvesen var først ute med noen tanker: 
- Rammer og handlingsrom er noe både dagens og fremtidens politiledere må forholde seg til. Rammer kan være både fremmende og hemmende. For meg er det viktig at vi konsentrerer oss om å bruke de ressursene vi faktisk har på best mulig måte, i stedet for å la oss hemme for mye av det vi ikke fikk. Det vil aldri være «nok» ressurser, vi vil alltid slite på ett eller annet område, påpekte han, og fortsatte:
- Ellers er det viktig å ha fokus på det mellommenneskelige aspekt. At vi har tillit i befolkningen og skaper trygghet, er en viktig grunn for mange til å være ansatt i politiet, sa han.

Johan Brekke
Johan Brekke er politimester i Innlandet politidistrikt

Johan Brekke etterlyste fokus på å utvikle nye ledere.
- Vi har fått beskjed om at antall ledere skal ned. Stillinger lyses ut og besettes, men så langt har ikke fokus vært på å utvikle lederne. Det er også en reell utfordring å få nok kvinnelige ledere, i øyeblikket har vi to kvinnelige lensmenn, men det blir ikke enkelt å oppfylle målene. Videre blir det viktig å få de nye ledergruppene til å fungere. Hvordan får man en stor ledergruppe til å fungere godt? Her har vi for øvrig fått god og konstruktiv hjelp fra POD, roste Brekke.

- Lederne må få handlingsrom, og så gi det videre ¦ Cathrine Filstad

HR-direktør i POD, Karin Aslaksen, begynte sin innledning med å takke politilederne:
- Vi står midt i en krevende tid, og likevel holdes hjulene i gang. Det er en utmerket innsats som fortjener en takk. I den videre prosessen er det viktig å holde en god dialog med verneombud og fagforeninger, og skape en god arena for dialog, understreket hun.

Karin Aslaksen
Karin Aslaksen er HR direktør i Politidirektoratet

- Fremover blir det viktig å hente problemstillinger fra de ulike distriktene inn i den nasjonale ledergruppen. Jeg er også opptatt av å diskutere hvordan vi kan bruke hverdagen bedre. Hvordan bruker vi møtene våre? Og hvordan utøver vi ledelse? Spurte hun.

Professor Cathrine Filstad la vekt på handlingsrommet og hvordan det opplevdes som ulikt fra sted til sted, noe undersøkelsen hvor man fulgte 29 politiledere over tid sa mye om.

- Lederne må få handlingsrom, og så gi det videre. Det må være en balanse mellom å levere sentralt og å få handlingsrom lokalt. Undersøkelsen viste at noen lederne mente de hadde stort handlingsrom, andre at det var svært trangt, nesten ikke-eksisterende. Vi må i fellesskap løfte blikket, dele bekymringer og finne de beste løsningene, sa Filstad.

Aslaksen var enig i at det er viktig å finne gode løsninger lokalt, og Johan Brekke fremhevet at POD hadde vært en nyttig ressurs for distriktene i den pågående prosessen.

Panelet gikk også dypere inn i diskusjonen om kvinnelige ledere.
- Jeg er overbevist om at vi forholder oss ulikt til lederkandidater av ulikt kjønn, at vi etterspør maskuline ferdigheter. Det er en innstiling som bør endres. Jeg ser det som viktig og verdifullt at ledergruppen er satt sammen av folk med ulike egenskaper og ulike ferdigheter, sa Brekke.

- Ledelse handler om å forstå utfordringene ¦ Karin Aslaksen

Paneldeltakerne fikk muligheter for å gi en kort oppsummering omkring fremtidsperspektiver:
- Vi tar utgangspunkt i hva vi har tilgjengelig i dag. Så må vi følge med, være bevisste, og konstatere at vi endrer oss hele tiden, det er en kontinuerlig prosess, sa Tore Salvesen.

Johan Brekke understreket nødvendigheten av empati og handling, og at det må være en balanse mellom de to elementene.

Karin Aslaksen ville fokusere på hva slags politi befolkningen ønsker, og hva politiet lever av:
- Det er først og fremst tilliten i befolkningen. I dag er politiet en attraktiv arbeidsplass som trekker til seg dyktige folk. Det er en situasjon vi må videreføre. Slik samfunnet utvikler seg, vil borgerne forvente å kunne kontakte og kommunisere med oss digitalt. Det er en av våre største utfordringer fremover. Ledelse handler om å forstå utfordringene. Jeg ser for meg at vi må rekruttere flere med ulik bakgrunn inn i politiet, som teknologer, ingeniører og samfunnsvitere, sa hun.

Cathrine Filstad
Cathrine Filstad er professor i organisasjon og ledelse ved BI og professor II på PHS

Cathrine Filstad var opptatt av ledelse i praksis.
- Humlegårds foredrag hadde tittelen «Tonen fra toppen». Jeg slår et slag for «Tonen fra praksis». Vi må drive lederutvikling gjennom praksis, ikke bare gjennom kursing. Den viktigste muligheten for å utvikle seg som leder, er gjennom å lede. Samtidig skal det være rom for tilbakemeldinger og refleksjon, avsluttet Filstad.

Les samleartikkel fra ledersamlingen 2017 her.

Publisert 29 mai 2017 11:41