En politileders erfaring fra internasjonal lederutvikling

Lena Reif
Lena Reif har nettopp startet i stillingen som leder av Felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Øst politidistrikt. Hun kom fra stillingen som seksjonssjef for Etterforskning og forebygging i Politidirektoratet. Hun ble presentert i min lederhverdag i april

Lena Reif var Norges representant i lederutviklingsprogrammet "International Action Learning Group" i regi av "Pearls in policing". Vi har bedt henne dele sine erfaringer med Politilederen.

Tekst og foto: Lena Reif

Det siste året har jeg vært så heldig å være deltager i et lederutviklingsprogram i regi av "Pearls in policing".
"Pearls in policing" er en internasjonal "think tank" hvor politidirektører/toppsjefer møtes en gang i året for å diskutere strategiske og personlige utfordringer i deres politiorganisasjoner. Det er nederlandsk politi som er ansvarlig for programmet mens samlingene holdes på ulike steder.

Nettverksbygging og tillit er svært viktig i programmet slik at det er trygghet blandet topplederne til å være åpne om sine utfordringer og erfaringer.

Hvert år kan landene nominere hver sin kandidat til "International Action Learning Group" (IALG). Jeg var så heldig å være Norges representant i 2016/2017-programmet som ble avsluttet med en intens samling i Toronto i juni.

"How to make police organizations shock resistant"
IALG 2016/2017 besto av 16 deltagere fra 12 ulike land og fra Interpol og Europol. Vi hadde tre samlinger hvor vi fikk æren av å møte svært mange dyktige og spennende politiledere, toppledere og akademikere som utfordret vårt tankesett og ga oss nye perspektiver.

Under den første samlingen i oktober fikk vi presentert et oppdrag ("assignment") som vi jobbet med i fellesskap frem til den siste samlingen i Toronto i juni. I Toronto presenterte vi arbeidet for politidirektørene/sjefene. Tittelen på oppdraget var; "How to make police organizations shock resistant". Med alle de store hendelsene som skjer rundt omkring i verden, er det en felles bekymring blant politisjefene om hvordan vi evner å håndtere alt fra store opptøyer til terror-angrep eller alvorlige cyber-hendelser og samtidig klarer å håndtere de vanlige oppgavene uten at organisasjonen bryter sammen.

Det var et spennende, utfordrende og relevant oppdrag. Underveis var det flere av de deltagende landene som ble utsatt for terror-hendelser, så temaet var høyst aktuelt. Vi fikk brynet oss på praktiske utfordringer med å jobbe internasjonalt som språkbarrierer, ulike bakgrunner/erfaringer og ulike tidssoner. På mirakuløst vis og med de siste nettene til hjelp klarte vi å fullføre prosjektet hvor leveransen var en tre timers interaktiv presentasjon for 30 politidirektører/-sjefer inkl Interpol- og Europol-direktørene og vår egen politidirektør.

Deltagere
Lena Reif sammen med de øvrige deltagerne på IALG 2016/2017, som besto av 16 deltagere fra 12 ulike land i tillegg til representanter fra Interpol og Europol.

Må si jeg var litt utenfor komfortsonen da jeg sto på talerstolen og snakket til den eksklusive forsamlingen. Desto mer lettet og stolt var jeg i etterkant da vi fikk veldig gode tilbakemeldinger.

Lærerikt og utviklende
Føler meg veldig heldig som har fått være med på dette. Det har vært utrolig lærerikt og utviklende både faglig og personlig, og ikke minst har jeg fått mange nye venner/kontakter over hele verden.

Det var interessant å lære om politiet i andre land. Selv om det er store forskjeller i organisering, oppgaveportefølje og ressurser er mange av utfordringene de samme. Imidlertid er det noen land det er vanskelig å sammenligne seg med for oss her oppe i nord. Under den siste middagen satt jeg sammen med politidirektøren i Colombia. Han fortalte at han hadde 150 000 ansatte, 131 helikoptere og 19 Black Hawk. De siste to månedene var 11 politifolk drept og hver dag er det ca 20 drap i Colombia. På spørsmål om Norge var et trygt land, kunne jeg åpenbart bekrefte det.

Les mer om Pearls in Policing her:
Pearls in Policing
Pearls in Policing is a global think tank where top executives in law enforcement meet to discuss the strategic and personal challenges of their organisations. In a small and informal setting, these law enforcement leaders are provided the opportunity to truly focus on the future of their profession. Wisdom is gained, amongst others by the input of the International Action Learning Group (IALG, also known as the Pearl Fishers), intensive debate, working group input and peer to peer consultation. More

 

 

Publisert 04 august 2017 10:15