Politiledelse mot 2025

Ravlo-Krogh
Tidligere leder Steinar Ravlo sammne med nåværende leder Geir Krogh
Norges Politilederlag i Parat avholder onsdag jubileumskonferansen ”Politiledelse mot 2025”, med fokus på lederutfordringer og fremtidig kompetansebehov. 
 
 

Med konferansens fokus på fremtidig kompetansebehov, skapte det reaksjoner at POD gjennom rapporten om politiets kapasitets- og kompetansebehov de kommende ti-årene foreslår å redusere antallet årlige studenter ved politihøgskolen fra 720 til 450.

- Når POD nå foreslår å redusere opptaket til politihøgskolen, og samtidig innføre en ny ettårig politiutdanning, da kan jeg ikke si annet enn at dette å gå baklengs inn i fremtiden, kommenterer Steinar Ravlo, tidligere formann i Norges Politilederlag (NPL).

Mistenker at dette utelukkende handler om å spare penger.
- Vi kjenner igjen forslagene, dette har vært foreslått før. Jeg forventer at både NPL og Parat bidrar til å slå dette tilbake, sier Ravlo.

Flere tiltak for å nå fremtidens kompetansebehov.
- Dette er et av flere tiltak som nå foreslås for å dekke kompetansebehovet, og vi kommer til å jobbe grundig med det som nå foreslås. Ikke minst vil vi fortsette å peke på behovet for lederutvikling og økt lederkompetanse, sier Geir Krogh leder i NPL. 

Tittelen for jubileumskonferansen er politiledelse mot 2025, og sentralt for konferansen står kompetanse, nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter for å møte fremtidens utfordringer
- Vi må spørre oss selv hva vi tror vil prege de nærmeste årene og hvilke forventninger og utfordringer vil det gi oss som skal lede politiet? Vi vet at globalisering, miljø og klimaendringer, digitalisering – at kriminalitet flyttes fra gata til data - for ikke å glemme økt terrortrussel og frykt, oget stadig mer bevæpnet politi, dette utfordrer politiledere på alle nivåer og fagområder, sier Krogh.

Streames på Facebook
Det er over hundre politiledere fra hele landet som i dag er samlet på Håndverkernes kurs og konferansesenter. Her vil det bl.a. bli innlegg fra statssekretær Thor Kleppen Sættem og politidirektør Odd Reidar Humlegård. Sentrale aktører vil også redegjøre for kriminalitetstrender og utviklingstrekk, før det blir debatt mellom justispolitikerne Lene Vågslid (AP), Guro Angell Gimse (H) og leder av NPL Geir Krogh.

Programmet for konferansen finner du her.

Hele konferansen streames og kan sees på vår Facebookside.

Publisert 07 februar 2018 15:55