Politistasjonssjef Håvard Revå: - Det blir endringer

Håvard Revå
Fra 1. juni er Håvard Revå sjef for Kongsberg politistasjonsdistrikt, med ansvar for Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Foto: Jenny Ulstein

– Jeg kan ikke bare si «slapp av, alt blir som før» – for det blir det ikke, sier politistasjonssjef på Kongsberg Håvard Revå til Laagendalsposten. 

Klipp fra Laagendalsposten 21. mars - av Jenny Ulstein

1. juni er politiet offisielt omorganisert. Politistasjonssjef, Håvard Revå skjønner at reformen har skapt usikkerhet, men vil at folk skal være trygge på at sikkerhet og beredskap ikke skal bli dårligere.

I over to år har norsk politi vært gjennom en omfattende reform, hvor målet er et bedre politi.
I prosessen har vårt eget politidistrikt blitt ommøblert og fått nytt navn, vi har fått ny politimester og det har blitt bestemt at Rollag og Flesberg lensmannskontor skal legges ned.

Ikke minst har det vært stort engasjement og mange bekymringer fra både politiet selv, politikere og publikum, som lurer på hva som skjer og hvordan beredskapen blir.

– Gjøre det beste ut av det
1. juni skal de nye endringene offisielt være i drift, og mange lurer på hvordan den nye hverdagen vil bli. Ikke minst for de i Numedal, som mister lensmannen sin.

Den nye sjefen for Kongsberg politistasjonsdistrikt, Håvard Revå, skulle nok ønske han satt med alle svarene, men det gjør han ikke ennå.

– Hva tenker du om reformen, som nå går mot slutten?
– Når ting først er bestemt må vi forholde oss til det og gjøre det beste ut av det, sier Revå.

En stor kabal er lagt de siste par årene. På politistasjonen i Kongsberg blir de noen færre hoder, men får samtidig noen færre oppgaver fordi enkelte funksjoner flyttes.

Fortsatt skal de fleste straffesaker etterforskes lokalt på Kongsberg, og ved større hendelser vil de få bistand.
Revå tror ikke publikum vil merke noen stor forskjell.

Skjønner folks reaksjoner
Fra 1. juni er han sjef for det som kalles Kongsberg politistasjonsdistrikt, med ansvar for kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Lensmannskontorene i Flesberg og Rollag blir lagt ned fra denne datoen. Politistasjonen i Kongsberg og lensmannskontoret i Nore og Uvdal skal fortsatt holde åpent.

– Mange lurer sikkert på om det blir mer utrygt i Flesberg og Rollag når lensmannskontorene legges ned. Hva vil du si til det?
– De som trenger operativ bistand fra politiet, skal få det på samme måte som før. Samtidig skjønner jeg at det er leit å miste lensmannen sin, og at det gjør folk usikre. De er vant med å ha sin lokale lensmann, og jeg kan ikke bare si «slapp av, alt blir som før» – for det blir det ikke.

Når lensmannskontorene forsvinner
Ut fra den informasjonen Revå sitter med i dag, er han trygg på at sikkerhet og beredskap vil bli tilsvarende som den er i dag.
– Folk i Kongsberg og Numedal skal ivaretas og politiet skal komme når folk trenger oss, sier Revå.
– Hva med alle de andre oppgavene lensmannen i Flesberg og Rollag har hatt?

– Lensmennene i Numedal har gjort en kjempejobb når det gjelder forebygging og kontakt med kommunene. Jeg skjønner derfor at det føles som et tap, sier Revå, som erkjenner at «servicedelen» nok ikke vil bli den samme, fordi avstanden til nærmeste politi for vil bli større for noen.

Håvard Revå
Skjønner folks usikkerhet: Håvard Revå skjønner at mange synes det er leit at lensmannskontorene stenger. Foto: Jenny Ulstein

Han skjønner at det føles tungvint, men tror det vil gå seg til med stadig mer digitalisering. For eksempel kan anmeldelser leveres på nett.

– Hva med politiets forebyggende arbeid i Numedal når lensmannskontorene forsvinner?
– Forebygging skal løses av distriktet som helhet. Jeg vil ha et spesielt fokus på kommunene som mister lensmannen sin. Vi må sette oss ned og snakke om utfordringer og hva de ønsker seg, også må vi prøve å etterkomme det ut fra de ressursene vi har.

– Hva med politikontaktene?
– Den funksjonen skal ivaretas i Flesberg og Rollag selv om lensmannen forsvinner, men det er ikke helt avklart ennå hvordan det vil bli. Vi venter fortsatt på noen føringer.

Har vært tungt
Politireformen har vært en lang prosess, og Revå legger ikke skjul på at det til tider har vært tungt. Han har blant annet vært bekymret for politiberedskapen.
– Er du enig i det som er bestemt?
– Før ting var bestemt brukte jeg mye energi på å mene og forsøkte å påvirke. Nå når ting er avgjort må jeg forholde meg til det, og gjøre så godt jeg kan. Men jeg føler meg roligere nå enn tidligere, for det ser ut til at vi har fått ressurser som gjør at vi kan beholde beredskapen. Det er jeg tilfreds med, avslutter Revå.

Ikke ferdig
1. juni er datoen for når det nye organisasjonskartet i politiet vil være ferdig etablert. Men nærpolitireformen er langt fra over.
Torill Sorte, prosjektleder for nærpolitireformen, sier til Laagendalsposten at det også er en reform som skal utvikle måten politiet jobber på.
– Det er ikke gjort over natta, og er noe det skal jobbes kontinuerlig med i årene fram mot 2020-2025, sier Sorte.

Publisert 22 mars 2018 08:25