Bokanmeldelse: - En kultur kalt ledelse

Bok
Boken "En kultur kalt ledelse" kan bestilles på Universitetsforlaget.no.

Professor Jan Ketil Arnulf har nok en gang gitt et godt og matnyttig bidrag til ledelseslitteraturen. Paradoksalt nok problematiserer han nettopp begrepet ledelse og mener det ikke har noen klar definisjon. Bokens hovedmålgruppe er ledere på oppdrag i utlandet, men passer for alle som skal lede i en ny kontekst.

Av forbundsleder Geir Krogh

Da Arnulf deltok på NPL's jubileumskonferanse 7. februar åpnet han med å hevde at ledelse ikke er løsningen, men problemet. Han mente det egentlig er et tomt ord som mange, også politiet, har problemer med å definere. Han hevder i boken at ledelse som begrep er nytt og bare har eksistert i Norge i ca 60 år. Ledelse har erstattet de tradisjonelle autoritetsformene og handler om å skape resultater gjennom andre. Resultatene vil derfor være avhengig av kvaliteten på utøvd ledelse.

Arnulf anbefaler ledere som skifter kontekst om å være oppdagelsesreisende i den nye rollen. Det handler bl.a. om å identifisere og overvinne barrierene for ledelse. Det å lede i utlandet med en helt annen kultur enn det vi er vant til i Norge krever helt andre mekanismer for at ledelse skal virke. Derfor er integrasjon med de du skal lede og omgivelsene er avgjørende.

I boken bruker Arnulf et eksempel med lås og nøkkel hvor de ansattes motivasjon og vilje er låsen. Lederens adferd for å sette retning og få de ansatte med seg er nøkkelen. Låsene og nøkkelen er forskjellig fra kultur til kultur og derfor må også nøkkelen endres for at ledelse skal virke.

Arnulf mener derfor ledelse handler om å forlate en usikker nåtid og skape en fremtid i vårt eget bilde. Han avslutter boken i et fremtidsperspektiv og spør bl.a. om begrepet ledelse vil være relevant i en fremtid hvor store deler av arbeidslivet er digitalisert og robotisert.
Endringstakten i arbeidslivet kommer bare til å øke og han mener derfor at det i fremtiden kan bli viktigere med stabilitetsledelse enn endringsledelse.

Boken er bare på 230 sider og anbefales på det sterkeste også for de som bare skal lede innenlands.
Utgitt på Universitetsforlaget i 2018.

 

Publisert 12 april 2018 12:41