Dette er mentorprogrammet

Gina Rolfsen Røvik
Er en en viktig pådriver for mentoringsprogrammet i politiet. (Foto: Anne L. Buvik)

Gina Rolvsen Røvik, medlem i programkomiteen for PODs mentoringsprogram, orienterer om hva mentoringsprogrammet innebærer:

Les også: Brenner for arbeidsmiljø og lederutvikling

- Dette er et personlig tilpasset lederprogram, ikke et tradisjonelt lederkurs. Adeptene får en mentor, men må selv sitte i førersetet og ta ansvaret for sin utvikling. Før programstart har vi en grundig prosess med kunngjøring og rekruttering av kandidater i samarbeid med politidistriktene. Deretter intervjuer vi alle kandidatene, før vi kobler sammen mentor og adept. De skal ikke ha noen nære relasjoner til hverandre på forhånd. Vi bruker omtrent et halvt år på rekruttering, intervjuer og koblingsprosessen, og mentorene gjennomgår opplæring. Vi starter selve programmet med en kick-off samling, deretter en samling med bare adeptene, to samlinger underveis samt en avslutningssamling. Mentorene gir råd, men de er også sparringspartnere, som kan komme med kritiske innspill og utfordringer. Det er læring som går begge veier, ikke bare fra mentor til adept. Mitt personlige håp er at alle nye ledere i fremtiden skal ha en mentor, forteller hun.

- Ledelse er et fag. Det er viktig med gode rollemodeller, og det er viktig å være seg bevisst lederrollen. Og det skjer noe med dem som deltar i programmet. Ikke nødvendigvis over natten, men på sikt ser vi en klar utvikling. De blir bevisste, de søker lederutfordringer. Dette handler mye om selvledelse. Man må selv bringe til torgs det man ønsker og ha behov for, man får noen verktøy, og resten er opp til den enkelte, hevder Røvik. - Det er også veldig viktig med forankring i toppen. Dette programmet er forankret i nasjonal ledergruppe, og alle adepter har en samtale med egen politimester på forhånd. Dialog er lærerikt for alle, tilføyer hun.

Mentoringsprogrammene går fortløpende over ett år. Samlingene i programmet innebærer også en veldig bra anledning til å bygge nettverk og dele erfaringer. Man får brukt hverandre maksimalt.
Programmene har vært kjørt i samarbeid med IML, Institutt for medskapende ledelse. Det er 36 deltakere i hvert program, både kvinner og menn, men det har vært jobbet aktivt for å få rekruttert inn kvinner med politifaglig bakgrunn i lederroller. Dette har vært en mangel i politiet, et stort gap som må bli mindre.

Publisert 13 april 2018 09:09