Miniseminar om reform og ledelse

Forbundslederne i aksjon
Forbundslederne møtte lederstudenter ved Politihøgskolen tirsdag 24. april. Fra venstre: Tore Salvesen, nestleder Norges Politilederlag, Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund og Sverre Bromander, Politijuristene. (Foto: Rune Glomseth)

Tillitsvalgte fra Norges Politilederlag, Politiets Fellesforbund og Politijuristene møtte tirsdag studenter innen strategisk ledelse og reformer på Politihøgskolen. Slike miniseminar med forbundslederne har tidligere vært arrangert på lederutdanningen nivå 2 (LOU2). En spennende arena for å diskutere ledelse.

Tekst: Tore Salvesen, nestleder i Norges Politilederlag.

Norges Politilederlag var invitert til PHS sammen med PF og PJ på et miniseminar med tema Politireform og ledelse, utfordringer og muligheter. Seminaret var for ledere i politiet som gjennomfører utdannelse innen strategisk ledelse og reformer i politiet, såkalt modul 3A.

Hver av fagforeningene fikk 20 minutter til innledning, deretter ble det åpnet for spørsmål og betraktninger.

Mitt hovedfokus ble "Ledelse av endring og ledelse i endring" der jeg trakk frem viktigheten av trygge og gode mellommenneskelig relasjoner, samt hyppig og god informasjon i reformperioden, som viktig momenter.

Videre trakk jeg frem viktigheten av å realitetsorientering av oss ledere på flere ting. Først og fremst at en reform implementeres ikke på en gitt dato, det er faktisk da arbeidet med endringen begynner for alvor. Videre at politiet aldri vil få "nok" ressurser og at vårt fokus da bør være å påvirke at ressursene blir brukt mest mulig effektivt og til de riktige tiltakene.
Jeg pekte videre på at vi er avhengig av å ha det samme målbildet å trekke i samme retning.

Det ble en god debatt om ledelse med svært aktive studenter. Lederutdanningen på Politihøgskolen er en viktig for utvikling av fremtidens ledere og en god arena for å diskutere ulike perspektiv på og verdigrunnlag for ledelse.

Publisert 25 april 2018 08:48