Forskning på mangfold, arbeidsmiljø og karriereveier i politiet

Brita Bjørkelo
Brita Bjørkelo er førsteamanuensis på Avdeling for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen – foto: Politihøgskolen

Web-basert oppfølgingsundersøkelse om mangfold, arbeidsmiljø og karriereveier i politiet
Den 8. mai fikk alle som arbeider i sivile stillinger i norsk politi en spørreundersøkelse på e-post. Det omfattet 6156 personer. 

 

Les også: Nytt forskningsprosjekt: Mangfold, arbeidsmiljø og karriereveier i politiet

Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet «Mangfold i utdanning og etat» og handler om mangfold, arbeidsmiljø og karriereveier i politiet. I november 2016 ble alle ansatte i politistillinger invitert til å delta i en spørreskjemaundersøkelse om disse temaene. Etter flere henvendelser fra sivilt ansatte om at de ønsket en egen tilsvarende undersøkelse, foreligger nå denne. Målet med begge undersøkelsene er å utforske hvordan ansatte i politiet opplever arbeidsmiljø og karrieremuligheter, og å se om det er systematiske forskjeller mellom ulike grupper av ansatte i hvordan arbeidsmiljø og karriereveier erfares. Samlet sett vil undersøkelsene gi et svært godt bilde av mangfoldet i Politi- og lensmannsetaten og arbeidsvilkårene og karriereutviklingen til ulike grupper av ansatte.

Forskerne bak prosjektet er Marit Egge, Jai Ganapathy, Mariann Stærkebye Leirvik (leder), Hege Høivik Bye (Universitetet i Bergen) og Brita Bjørkelo. Prosjektet er ett av flere i forskergruppen utdanning, organisasjon og ledelse og du kan lese mer om forskerne og prosjektet her. På sistnevnte lenke vil det fortløpende legges ut informasjon om formidling basert på funn fra prosjektene.

Vi håper at så mange som mulig benytter anledningen til å dele sine erfaringer med å gjøre karriere i politiet, og til å gi sine synspunkt på eget arbeidsmiljø. Undersøkelsene er unike i norsk sammenheng, og hvert eneste svar er med på å gjøre resultatene mer verdifulle! Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne direkte kontakt med Brita Bjørkelo (brita.bjørkelo@phs.no).

Invitasjon til undersøkelsen kjenner du igjen på følgende egenskaper i e-posten:

Avsender: svar@nsd.uib.no

Emne: Invitasjon til deltagelse i forskningsprosjektet «Mangfold i utdanning og etat»

Lenken i e-posten du blir bedt om å gå inn på begynner med: https://resp.nsd.uib.no?id=xxxxxxxx&pin=xxxx

Publisert 11 mai 2018 08:55